اپیزود یکم | آه، اسکندر…

رادیو نو، اپیزود یکم: آه، اسکندر… در این اپیزود به گذشته‌ای رفته‌ایم که اکنون ماست. سم‌ضربه‌ها و چکاچاک شمشیرهایش به گوشمان می‌رسد. به گذشته‌ای رفته‌ایم که نمی‌گذرد. «[…] و تمامت خلق را که مانده بودند از زن و

بشنوید ›