فراغتی برای اندیشیدن به مرگ

فراغتی برای اندیشیدن به مرگ مواجهه با مرگ به نظر غیرممکن می‌رسد، هیچ‌کس نمی‌داند مرگ چگونه است، هزاران مثل و متل دربارۀ مرگ هست اما هیچ‌کدام خودِ مرگ نیست. این کتاب در واقع مواجهه با زندگی است. وقتی می‌دانی

ادامه ›

واپسین حرف‌های یک…

واپسین حرف‌های یک فیلسوف اولین چیزی که در خصوص این کتاب توجه ما را به خود جلب می‌کند، حجم آن است؛ البته بعد از نام نویسنده. این کتاب کوچک برای قدوقوارۀ نویسندۀ بزرگ آن کوچک جلوه می‌کند. به

ادامه ›

مرگ در مواجهه

مرگ در مواجهه «درواقع هرچه بیشتر دربارهٔ مرگ فکر کنی، معجزهٔ زندگی در نظرت بزرگتر جلوه می‌کند. تأمل در مرگ، تجلیل از زندگی است.» اولین چیزی که از این کتاب مرا به خود جذب کرد، تصویری از شوالیهٔ

ادامه ›

این براین مگیِ دوست‌داشتنی

این براین مگیِ دوست‌داشتنی «جهان، ابهامِ ذاتی دارد» جان هیک اگر بنا باشد آخرین کتاب براین مگی با عنوان «پرسش‌های اولین و آخرین» را در یک جمله کوتاه خلاصه کرد، باید همانی را گفت که پیش از او

ادامه ›

سرانجام تن می‌دهیم

سرانجام تن می‌دهیم، مشتاقانه خواننده‌ای که مختصر آشنایی با براین مگی دارد، چندان در بند ادبیت یگانه رمان این فلسفه‌دانِ مشهور نخواهد بود. او پیشاپیش مفروض می‌گیرد که از فیلسوف یا فلسفه‌دان حرفه‌ای رمان به معنای دقیقِ کلمه

ادامه ›