کلان‌داده چگونه زندگی ما را…

کلان‌داده چگونه زندگی ما را تغییر داده است؟ در سال‌های اخیر و با شروع انقلاب صنعتی چهارم، تکنولوژی‌های بسیار زیادی به دنیای ما واردشده و خواهند شد؛ فنّاوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان‌داده، محاسبات ابری و… .

ادامه ›