اپیزود ششم | باد بی‌نیازی خداوند

باد بی‌نیازی خداوند باد بی‌نیازی خداوند طاعون کِی از شهر خواهد رفت؟ مگر می‌شود داستان یک تنهایی و بی‌پناهی عمیق را در چند صفحه باز گفت؟ مگر می‌شود چیزی نوشت وقتی حتی نمی‌توان حرف زد؟ مگر می‌توان به

ادامه ›