از کامپیوتر تا نظریۀ کوانتوم

از کامپیوتر تا نظریۀ کوانتوم اگر کسی بخواهد دربارۀ رخدادهای برجستۀ صد سال گذشته بیندیشد، رخدادهایی که وقوعشان جهان امروز ما را شکل داده‌اند، از اختراع کامپیوتر گرفته تا کشف نظریۀ کوانتومی، از ظهور سلاح‌های هسته‌ای تا جنگ

ادامه ›

کلان‌داده چگونه زندگی ما را…

کلان‌داده چگونه زندگی ما را تغییر داده است؟ در سال‌های اخیر و با شروع انقلاب صنعتی چهارم، تکنولوژی‌های بسیار زیادی به دنیای ما واردشده و خواهند شد؛ فنّاوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان‌داده، محاسبات ابری و… .

ادامه ›

خانۀ پوشالی

خانۀ پوشالی کلان داده چیست و چگونه زندگی ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ وجوه تاریک و منفی کلان‌داده چیست؟ چگونه می‌توان از مضرات کلان‌داده رها شد؟ این‌ها سؤالاتی است که کتاب حاضر قصد دارد به آن‌ها پاسخ دهد.

ادامه ›