اپیزود پنجم | غریق زلالیِ آب‌های جهان

غریق زلالیِ آب‌های جهان غریق زلالیِ آب‌های جهان بیست‌ویکم آذرماه زادروز احمد شاملوست؛ یکی از مهم‌ترین چهره‌های فرهنگ معاصر ایران. در اپیزود پنجم «رادیو نو» دربارهٔ احمد شاملو و آثارش نوشته‌ایم و خوانده‌ایم. از شعرها، از خاطراتی که

ادامه ›