پایان یک رؤیا

پایان یک رؤیا   «پیش از ما آلمان در خواب بود با ما به حرکت درمی‌آید با ما پیش می‌رود در پایان حق پیروز خواهد شد و ما برحقیم.» این جملات را آدولف هیتلر در یکی از سخنرانی‌هایش،

ادامه ›

گویی که سرِ گلابدان است!

گویی که سرِ گلابدان است! نسل ما ایرج پارسی‌نژاد را بیش از هر چیز با کتاب‌هایی که در تاریخ نقد ادبی در ایران نوشته است، می‌شناسد. همکاری مستمر او در این سالها با انتشارات سخن سبب شد، مجموعه‌ای

ادامه ›