داستان‌های کوتاه آلمانی -- قرن ۲۰ م. -- افسانه‌ها و قصه‌های آلمانی