کتاب‌های ذیل «بخشی» از آثار منتشر شده از سوی نشرنو  در بین سال‌های دههٔ ۶۰ و ۷۰ خورشیدی‌ است که به ترتیب الفبا آمده است:

 

آرای اریش فروم
آزادی در نیمه شب
آنها به اسبها شلیك می‌كنند
آوای پرندگان: برداشتی از منطق‌الطیر عطار نیشابوری


از آرژانتین تا یونان، بررسی وضع ملتهای جهان
از خراسان تا بختیاری
اسرار مكعب روبیك
اشغال
انسان به روایت زیست‌شناسی
انقلاب ویتنام


بابیت
بازگشت بومی
بچه‌های آربات
به‌دور از مردم شوریده
بلندیهای بادگیر: عشق هرگز نمی‌میرد


پل چهارم: فیلمنامه
پنجمین كوه
پیام تن: خوددرمانی بدون ورزش


تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
تاریخ جنگ سرد
تاریخ زبان فارسی
تاریخنامه طبری
تام جونز
تس دوبرویل
تفسیر سورآبادی
تكاپوی جهانی
توفان برگ


ثریا در اغما


جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یكم
جنگ كبیر میهنی اتحاد جماهیر شوروی 1941 - 1945
جود گمنام


چشمان نخفته در گور
چینیها: دو سال زندگی در چین
حضور (Being There)
حقوق بین‌الملل معاهدات
حقیقت من (ایندیرا گاندی)
حلقهٔ سوم


خاطرات لیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنتِ ناصرالدین شاه
خانواده من و بقیه حیوانات


دائو د جینگ
داستان جاوید
دایرةالمعارف دانش بشر
دل آدمی و گرایشش به خیر و شر
دل كور
دن كیشوت
دهمین مكاشفه  (ادامه پیشگوییهای آسمانی)
دیدار: سه داستان


ذهن و زبان حافظ


راسپوتین


ربه‌كا
رشد سیاسی
روانشناسی خرافات
روانشناسی كمال: الگوهای شخصیت سالم


زمستان ۶۲
زمین سوخته
زندگینامه سیاسی استالین


ساختمان رادیوهای كوچك
ساعت شوم: به همراه دو مصاحبه با نویسنده
سپیده‌دم در ایران: خاطرات شولتسه - هولتوس جاسوس آلمان در ایران در جنگ جهانی
سگهای جنگ
سهراب سپهری، طرحها و اتودها
سیری در تاریخ زبان و لهجه های تركی
سیمای دو زن: شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی


شاهدخت ناكام
شترها باید بروند!
شرح غزلهای حافظ
شكارچی در سایه‌روشن زندگی
شهری با میله‌های آهنی
شهود
شوك آینده


ضحاك ماردوش از شاهنامه فردوسی


طبقات: بخشی از سیره نبوی


غلبه بر افسردگی


فراماسونری در جهان عرب
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی
فرهنگ ایران زمین
فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی به فارسی
فرهنگ فشرده انگلیسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی
فرهنگ كوچك انگلیسی - فارسی
فنون سماع طبیعی: آسمان و جهان: كون و فساد از كتاب شفا


قصه‌نویسی


كتاب آبی: گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس
كتاب‌الصنام (تنكیس‌الاصنام)
كتاب نارنجی
كتابنمای ایران: مجموعه مقالات
كریم‌خان زند


گاوخونی
گزارش یك مرگ: به همراه مصاحبه‌ای با نویسنده
گزیده داستانها


ماندن در وضعیت آخر
مجموعه فهرستهای عجیب و غریب ظریف و لطیف علمی و فرهنگی و سیاسی و...
محمد (ص) در توراة و انجیل
مرزبان‌نامه
مرشد و مارگریتا
مرگ در جنگل از شروود اندرسن و 25 داستان از نویسندگان
مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی
مقدمه‌ای بر فلسفه
مگسها
موج سوم


نمونه‌هایی از انشاء و نامه‌نگاری رازی برای مبتدیان
نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌های ایرانیان
نود و نه رمان برگزیده معاصر در دنیای انگلیسی‌زبان


وضعیت آخر


هدف: تهران، تهاجم كارتر و وقایع پشت پرده
هفت قانون معنوی كامیابی: راهنمای عملی برای رسیدن به آمال و آرزوها
همه می‌میرند