بلاگ نشرنو - از متن تا تصویر

وز نو آدمی...

وز نو آدمی...

چاپ دوم «آدمی» منتشر شد! | وز نو آدمی... | آیا انسان به‌واقع موجودی خودخواه است و جز به خود و منفعت خود به هیچ چیز دیگری نمی‌اندیشد؟ تصور عمومی این است که اگر فی‌المثل مضیقه‌ای پیش بیاید انسان‌ها به...
ادامه مطلب
روان‌کاوی پسافرویدی

روان‌کاوی پسافرویدی

«درآمدی نو بر روان‌کاوی» منتشر شد! | روان‌کاوی پسافرویدی | معمولاً بهترین توصیه به نوآموزان روان‌کاوی، به‌ویژه آن‌هایی که مایل‌اند از سردرگمی بپرهیزند، رجوع مستقیم به آثار فروید است. نه صرفاً به این دلیل که فروید...
ادامه مطلب
عشقی کوتاه، به بلندای ابدیت

عشقی کوتاه، به بلندای ابدیت

چاپ هفتم «خطاب به عشق» منتشر شد! | □ عشقی کوتاه، به بلندای ابدیت | احتمالاً هیچ مخاطبی لحن عاشقانهٔ آلبر کامو را تا پیش از انتشار این نامه‌ها نه خوانده بود نه تصور کرده بود. حالا با انتشار این نامه‌ها پرتوِ تازه‌ای...
ادامه مطلب
دنیای آشنای سنتها در...

دنیای آشنای سنتها در...

با آن که پس از گونترگراس، گرت هوفمان دومین نویسنده‌ی آلمانی‌زبانی است که کتاب‌هایش به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند، اما برای مخاطب فارسی‌زبان همچنان ناشناخته است. نویسنده‌ای صاحب سبک که...
ادامه مطلب
پایان ایدئولوژی

پایان ایدئولوژی

«ایدئولوژی‌های سیاسی (ویراست سوم)» منتشر شد! | پایان ایدئولوژی | این امریّه را در مشاجرات سیاسی بارهای شنیده‌ایم و احتمالاً خطاب به دیگران به کار برده‌ایم: "موضعتان را مشخص کنید." هرکس، یا دست‌کم...
ادامه مطلب
وز نو آدمی...

وز نو آدمی...

«آدمی» منتشر شد! | وز نو آدمی... | آیا انسان به‌واقع موجودی خودخواه است و جز به خود و منفعت خود به هیچ چیز دیگری نمی‌اندیشد؟ تصور عمومی این است که اگر فی‌المثل مضیقه‌ای پیش بیاید انسان‌ها...
ادامه مطلب
درک حضور دیگری

درک حضور دیگری

«انسان در شعر معاصر» منتشر شد! | درک حضور دیگری | محمد مختاری در کتاب «انسان در شعر معاصر» به درک و تصویر «انسان» در شعر و فرهنگ ایران از گذشته تا امروز می‌پردازد. ریشه‌های این دستاورد...
ادامه مطلب
نویسندۀ قمارباز

نویسندۀ قمارباز

چاپ سوم «فلسفۀ داستایفسکی» منتشر شد! | نویسندۀ قمارباز | فئودور داستایفسکی را عموماً به عنوان نویسنده‌ای می‌شناسند که به معرفی شخصیت انسان‌ها و جایگاه ویژۀ فرد توجهی دقیق داشته...
ادامه مطلب
از فرمان‌های ارتش تا...

از فرمان‌های ارتش تا...

چاپ دوم «فلسفۀ رالز» منتشر شد! | از فرمان‌های ارتش تا فلسفهٔ سیاسی | رابرت نوزیک، فیلسوف برجستهٔ آمریکایی، دربارهٔ اهمیت کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»‌ رالز نوشته است: «اثری‌ست نیرومند، عمیق...
ادامه مطلب
نه به «چگونه»ها

نه به «چگونه»ها

چاپ دوم «باغبان و نجار» منتشر شد! | نه به «چگونه»ها | صفحهٔ فروشگاه اینترنتی کتاب را باز می‌کنید وارد قسمت روانشناسی می‌شوید. تا به خودتان می‌آیید، هزاران کتاب رنگارنگ غالباً با عنوان‌هایی شبیه «چگونه والدین...
ادامه مطلب
محکمهٔ خلق

محکمهٔ خلق

چاپ دوم «محاکمۀ خوک» منتشر شد! | محکمهٔ خلق | «محاکمهٔ خوک» داستان محاکمه‌ای غریب و آشناست. محاکمهٔ حیوان. بله، دادگاهی تمام‌وکمال برای حیوان در جایگاه متهم، با وکیل‌مدافع و هیأت منصفه...
ادامه مطلب
تاریخ موسیقی

تاریخ موسیقی

«تاریخ موسیقی با داستان‌های مصوّر» منتشر شد! | تاریخ موسیقی | تاریخ موسیقی با تاریخ انسان آغاز شد. انسان ابتدا به صداهای طبیعت گوش می‌سپرد و آنچه را می‌شنید تکرار می‌کرد. سپس برای آن که با زندگی...
ادامه مطلب