نقد نو

باد شکم: از پانتئون تا آکادمی

باد شکم: از پانتئون تا آکادمی

یک راهنمای جامع، با زبانی جدی و علمی و دقیق و ارجاعاتی گسترده به متون فلسفی و ادبی یونان و روم درباره‌ی چیستی و کاربردهای باد شکم. حتماً با خود می‌گویید که نویسنده‌ی چنین رساله‌ای بی‌بروبرگرد باید...
ادامه مطلب
آیندۀ مطلوب ما

آیندۀ مطلوب ما

برای ما که همیشه در «شرایط حساس کنونی» قرار داریم، ‌شاید اندیشیدن دربارۀ مسائل پنجاه یا صد یا حتی هزار سال آینده کاری غیرلازم به نظر آید که فقط به درد آنهایی می‌خورد که «دلِ خوش» دارند. اما آیا به‌راستی...
ادامه مطلب
پیشاپیش اطاعت نکنید

پیشاپیش اطاعت نکنید

تاریخ قرن بیستم نیز مانند دیگر ادوار تاریخ بشر عرصهٔ به قدرت رسیدن کسانی شد که مرزهای خونخواری و وحشت و خودکامگی را شکستند و زمینه‌ساز شکاف‌های بزرگ در درون و بیرون جوامع مختلف انسانی...
ادامه مطلب
انقلاب و آرمان

انقلاب و آرمان

آرمان‌های انقلابی برابری، زندگی جمعی، اخلاقیات پرولتاریایی، و پرستش تکنولوژی، که در آرمانشهرباوری روسی ریشه دارد، مولّد طیف وسیعی از تجربیات و آزمون و خطاهای اجتماعی‌ در دهۀ نخست انقلاب اکتبر...
ادامه مطلب
روسیهٔ مخوف

روسیهٔ مخوف

روسیه: سرزمین داستایفسکی و تالستوی و دورهٔ موسوم به «زرین» در ادبیات؛ سرزمین تزارها؛ نارودنیک‌ها؛ انقلاب؛ کمونیسم؛ سرزمین یسه‌نین و ماندلشتام و آخماتوا و دورهٔ موسوم به «سیمین» در ادبیات؛ مُلک...
ادامه مطلب
کاموی عاشق

کاموی عاشق

در سال ۲۰۱۸ انتشارات گالیمار نامه‌های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس را منتشر کرد. کاترین کامو، دختر آلبر کامو، در سال ۱۹۷۹، قریب به بیست سال پس از مرگ پدر، این نامه‌ها را از ماریا کاسارس تحویل...
ادامه مطلب
از درکِ یک پایان، تا...

از درکِ یک پایان، تا...

رمانِ فقط یک داستان را از منظری می‌توان ادامه‌ی تأملاتِ داستانیِ جولیان بارنز درباره‌ی حافظه و زمان دانست. بن‌مایه‌ی اصلیِ رمانِ مشهورِ او درکِ یک پایان نیز به‌واقع همین احضارِ گذشته، و در عینِ حال کندوکاو در سازوکارِ…
ادامه مطلب