نقد نو

پیلاطس در مسکو

پیلاطس در مسکو

یک میراث‌دار رمان روسی در زمانه‌ی استالین چه باید بکند؟ او از یک طرف با میراث خود درگیر است: رمان‌های بلندی که از دل کتاب مقدس بیرون آمده‌اند، مسائل وجودی بشر را می‌کاوند، درگیری انسان‌ها با خدا، مذهب و گناه را در مرکز...
ادامه مطلب
فرهنگ فشردۀ نشر نو

فرهنگ فشردۀ نشر نو

به‌تازگی در مقاله‌ای نوشته‌ام که با توجه به سال‌ها سابقه‌ام در ترجمه و تدریس ترجمه و ویرایش، فرهنگ‌های پویا و هزاره و نشر نو را می‌پسندم و توصیه می‌کنم. فرهنگ نشر نو، نوشتۀ محمدرضا جعفری، از بهترین...
ادامه مطلب
درمانی بر یک درمان

درمانی بر یک درمان

ویتگنشتاین هدف خود را از تأسیس فلسفه‌اش رویكرد درمانی در گستره فلسفه می‌خواند و از روی اتفاق كار فلسفی خود را با روانكاوی مقایسه می‌كند. او مشكل عمده فلسفه پیش از خود را كاربرد نابجای زبان می‌نامد و درصدد ارائه...
ادامه مطلب
از زبان تا زبان

از زبان تا زبان

اعتبار اصلی نوآم چامسکی، فیسلوفی سوسیالیستی که نود سالگی را پشت سر گذاشته اما همچنان می‌نویسد و سخنرانی می‌کند، به‌خاطر نقش بی‌بدیل او در زبان‌شناسی مدرن است. وضعیت رشتۀ زبان‌شناسی در جهان پس...
ادامه مطلب
به دست آوردن؛ از دست دادن

به دست آوردن؛ از دست دادن

باور نمی‌کنم؛ اندوهی چنین عمیق را... انگار خاکستری شده‌ام. پلک هایم سنگین است، فکر کنم دارد گریه ام می گیرد. گاه آرامم، گاه بی‌قرار. بااحساس گناه، خشم و نفرت؛ چرا با من چنین کردی؟ چرا رهایم کردی؟ تنها شده‌ام، تنهای...
ادامه مطلب
اندیشه‌های نابِ...

اندیشه‌های نابِ...

تاریخ فلسفه حکایت از این دارد که از قضا اغلب اندیشه‌های ناب محصول تفکر اندیشمندانِ ظاهراً ناباب (!) بوده است، متفکرانی که همساز و همسو با عرف زمانۀ خویش نبوده‌اند و هر کدام نیز به نحوی تاوان...
ادامه مطلب
با جاودانگی

با جاودانگی

انسان موجودی است که بودگی خود را در جاودانگی جستجو می‌کند این تمایل همیشگی به ابدیت در بشر از ابتدای تاریخ تا به امروز بوده. شاید آرزوی جاودانگی از طمع و آزی باشد که دائماً به آنها چنگ انداخته و هر قدر بیشتر...
ادامه مطلب
نه دربارۀ مرگ، دربارۀ زندگی

نه دربارۀ مرگ، دربارۀ زندگی

«همه می‌میرند» نه درباره مرگ که دربارهٔ زندگی است؛ بدون هیچ تلاشی برای پیراستن یا فروکاستن آن. رِژین، بازیگری شیدا و شیفتهٔ حیات و حرکت، در تکاپوست تا به‌وسیلهٔ هنر خود از همتایانش فراتر رود و با شهرت...
ادامه مطلب
مرگ در پیش رو

مرگ در پیش رو

همه می‌میرند... شاید این روزها بیش از همیشه به این واقعیت نزدیکیم که همه می‌میرند. مرگ در یک‌قدمی ماست و نَفَس به نفَس تعقیبمان می‌کند. درست در همین روزهاست که هر چیز ساده‌ای در گذشته خواستنی و ارزشمند...
ادامه مطلب
گلوله‌های اخبار

گلوله‌های اخبار

«امروز من پاک هستم. از سال ۲۰۱۰ من کاملاً بدون اخبار زندگی کرده‌ام و می‌توانم اثرات این آزادی را به طور دست اوّل بفهمم و احساس کنم و گزارش دهم: بهبود کیفیّت زندگی، تفکر شفاف‌تر، بینش باارزش‌تر و زمان بسیار بیش‌تر...
ادامه مطلب
رقصیدن زندگی، رقصیدن مرگ

رقصیدن زندگی، رقصیدن مرگ

اگر روزی تنتان دیگر نباشد، شما چیستید؟ تن ملموس‌ترین دلیل بودن است. تا تن هست شما بر روی کرۀ خاکی وجود دارید. حالا این دال هستی‌تان را چقدر می‌شناسید؟ چقدر بهش فکر می‌کنید؟ چه رابطه‌ای...
ادامه مطلب
براین مگی؛ از پایان تا آغاز

براین مگی؛ از پایان تا آغاز

براین مگی شاعری کرد اما شاعر نماند. سیاست پیشه کرد اما سیاستمدار نشد. می‌گفت سیاستمدار شدن رؤیای بچه‌مدرسه‌ای‌هاست که وقتی نزدیکش می‌شوی، رنگ می‌بازد. رمان نوشت اما نویسنده شناخته...
ادامه مطلب