خبر نو

پایان ایدئولوژی

پایان ایدئولوژی

«ایدئولوژی‌های سیاسی (ویراست سوم)» منتشر شد! | پایان ایدئولوژی | این امریّه را در مشاجرات سیاسی بارهای شنیده‌ایم و احتمالاً خطاب به دیگران به کار برده‌ایم: "موضعتان را مشخص کنید." هرکس، یا دست‌کم...
ادامه مطلب
وز نو آدمی...

وز نو آدمی...

«آدمی» منتشر شد! | وز نو آدمی... | آیا انسان به‌واقع موجودی خودخواه است و جز به خود و منفعت خود به هیچ چیز دیگری نمی‌اندیشد؟ تصور عمومی این است که اگر فی‌المثل مضیقه‌ای پیش بیاید انسان‌ها...
ادامه مطلب
درک حضور دیگری

درک حضور دیگری

«انسان در شعر معاصر» منتشر شد! | درک حضور دیگری | محمد مختاری در کتاب «انسان در شعر معاصر» به درک و تصویر «انسان» در شعر و فرهنگ ایران از گذشته تا امروز می‌پردازد. ریشه‌های این دستاورد...
ادامه مطلب
نویسندۀ قمارباز

نویسندۀ قمارباز

چاپ سوم «فلسفۀ داستایفسکی» منتشر شد! | نویسندۀ قمارباز | فئودور داستایفسکی را عموماً به عنوان نویسنده‌ای می‌شناسند که به معرفی شخصیت انسان‌ها و جایگاه ویژۀ فرد توجهی دقیق داشته...
ادامه مطلب
از فرمان‌های ارتش تا...

از فرمان‌های ارتش تا...

چاپ دوم «فلسفۀ رالز» منتشر شد! | از فرمان‌های ارتش تا فلسفهٔ سیاسی | رابرت نوزیک، فیلسوف برجستهٔ آمریکایی، دربارهٔ اهمیت کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»‌ رالز نوشته است: «اثری‌ست نیرومند، عمیق...
ادامه مطلب
نه به «چگونه»ها

نه به «چگونه»ها

چاپ دوم «باغبان و نجار» منتشر شد! | نه به «چگونه»ها | صفحهٔ فروشگاه اینترنتی کتاب را باز می‌کنید وارد قسمت روانشناسی می‌شوید. تا به خودتان می‌آیید، هزاران کتاب رنگارنگ غالباً با عنوان‌هایی شبیه «چگونه والدین...
ادامه مطلب
محکمهٔ خلق

محکمهٔ خلق

چاپ دوم «محاکمۀ خوک» منتشر شد! | محکمهٔ خلق | «محاکمهٔ خوک» داستان محاکمه‌ای غریب و آشناست. محاکمهٔ حیوان. بله، دادگاهی تمام‌وکمال برای حیوان در جایگاه متهم، با وکیل‌مدافع و هیأت منصفه...
ادامه مطلب
تاریخ موسیقی

تاریخ موسیقی

«تاریخ موسیقی با داستان‌های مصوّر» منتشر شد! | تاریخ موسیقی | تاریخ موسیقی با تاریخ انسان آغاز شد. انسان ابتدا به صداهای طبیعت گوش می‌سپرد و آنچه را می‌شنید تکرار می‌کرد. سپس برای آن که با زندگی...
ادامه مطلب
چاپ چهارم منتشر شد.

چاپ چهارم منتشر شد.

چاپ چهارم «شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر اول)» منتشر شد! |  نامهٔ ایران | از میان روش‌های مختلفِ تصحیحِ متون، آنچه یک روش را بر روش‌های دیگر برتری می‌دهد یا اتخاذ روشی را ضرورت...
ادامه مطلب
داستان‌های کوچکِ زنانِ بزرگ

داستان‌های کوچکِ زنانِ بزرگ

«زنانی که جهان را بهتر کردند» منتشر شد! | داستان‌های کوچکِ زنانِ بزرگ | تاریخ سرشار از داستان‌های زنانی است که بر موانع و مشکلات غلبه کرده‌اند، توقعات جامعه را نادیده گرفته‌اند و کلیشه‌ها را شکستند. متأسفانه تا به امروز...
ادامه مطلب
سفر به اعماقِ خود

سفر به اعماقِ خود

چاپ ششم «دلهره‌های کودکی» منتشر شد! | سفر به اعماقِ خود | آلیس میلر، از آن دسته نویسندگان و محققانی است که نمی‌توانید به‌راحتی از کنار آثارش بگذرید. نویسنده‌ای که بحث‌های گسترده و بسیاری پیرامون آثارش...
ادامه مطلب
کجاست شادکامی؟

کجاست شادکامی؟

چاپ دوم «سیاست شادکامی» منتشر شد! | کجاست شادکامی؟ | در نظریه‌های سیاسی چهار غایت بسیار مهم برای حکومت برمی‌شمارند: ۱. آزادی؛ ۲. برابری؛ ۳. عدالت؛ ۴. شادکامی. این چهار غایت هم مبنایی...
ادامه مطلب