چهل‌و‌دو

 □ چهل‌و‌دو

وقتی داگلاس آدامز کتاب «راهنمای مسافران مجانی کهکشان» را می‌نوشت جمله‌ای از خود به یادگار گذاشت که شهرتش با گذشت زمان، از داستان هم پیشی گرفت و تا به امروز ماندگار شد: «پاسخ به معمای زندگی، جهان و هرآن‌چیز دیگر ۴۲ است.» گرچه گفتن ندارد که پاسخ واقعی نیست، بلکه شوخی است، اما آیا شوخی تلخی بوده که تلویحاً می‌گوید در نهایت هیچ پاسخی در کار نیست؟ یا شوخی حکیمانه‌ای که می‌گوید پاسخ به معمای زندگی در مفاهیمی انتزاعی مانند اعداد یافت نمی‌شود بلکه آن را تنها می‌توان در زندگی‌های واقعی پیدا کرد؟
«۴۲ اندیشۀ ناب» الهام‌هایی است برگرفته از گفته‌هایی از مشاهیر دنیای علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست و... که نقطه‌های آغازی است برای کسانی که در تکاپوی غنی‌تر زیستن هستند. مارک ورنون، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی، از این رهگذر، تأملاتی را با خواننده در میان می‌گذارد که در قالب اندیشه‌هایی ناب برای پاسخ دادن به معمای زندگی و جهان و هر‌آن‌چیز دیگر هستند. منبع اصلی الهام او فلسفه‌ای است که چگونه زیستن را مطرح می‌کند. همان پرسشی که فیلسوفان باستان هم در پی پاسخ به آن بودند. قدما شیفتۀ جملات قصار بوده‌اند و بر این باور که حتی اگر هدف واقعی شما باد انداختن به بادبانتان هم باشد، خرد چون راداری‌ست که می‌تواند در مسیر درست هدایت‌تان کند. سقراط گفته است خرد همچون آب نیست که بتوان آن را از تنگی به درون تشتی ریخت. خرد زندگانی در عادت‌ها و انتخاب‌ها، تمناها و تأملات فرد هویداست.
از این منظر «۴۲ اندیشۀ ناب» ارائه دهندۀ رویکردی متفاوت ولی توأمان کهن است به مسائل ازلی زندگی که همان سعادت و آسایش بشری است. این کتاب ــ از طریق قیاس و حکایت و پرسش و نقل‌قول ــ فلسفه را در راه شکوفا شدن در زندگی به کار می‌بندد. جملات قصاری که با نگاهی ژرف از دل اندیشه‌های متفکران دیروز و امروز برآمده‌اند و می‌توانند زندگی‌مان را تا همیشه تغییر داده و بهبود بخشند.

تحریریهٔ نشر نو

کتاب‌های مرتبط

اشتراک این مطلب

نظر (0)

نظری ثبت نشده است