چاپ سوم «نردبان آسمان»

چاپ سوم کتاب «نردبان آسمان» منتشر شد!

بدون هیچ‌گونه مبالغه‌ای من کتاب را با لذت تمام خواندم، لذتی که از یک اثر چندوجهی و درهم‌تنیده و پُر کشش می‌توان برد.
طرح این‌ کار و چگونگی گزارش مثنوی را به نثر، سخته و پخته یافتم. نشانه سختگی طرح همین بس که هیچ دقیقه و نکته‌ای از تعلیم مثنوی و ساختار عظیم آن کتاب نادیده نمانده است. انجام چنین کاری، یعنی پایبندی به ساختار و گنجاندن آن همه موضوع و حفظ بسیاری از ویژگی‌های لفظی مولانا در پیوندی استوار، با همه دشواری که این کار دارد با توفیق بایسته‌ای همراه است؛ چندان که خواننده گمان نمی‌برد که آنچه می‌خواند گزارش نثر مثنوی است و چه بسا که این گزارش را آسان‌تر و هموارتر و خالی از تعقید و برخی از دشواری‌های دیگر مثنوی می‌یابد. پیداست که انجام این کار جز با اشراف تمام بر مثنوی و بهره‌گیری از شرحها و پژوهشهای مرتبط با آن و برخورداری از ذوق و دقت، و صرف وقت و تحمل و تأمل بسیار و بارها خواندن و حک و اصلاح میسر نمی‌شود.

دکتر محمد سرور مولایی

کتاب‌های مرتبط

اشتراک این مطلب

نظر (0)

نظری ثبت نشده است