تاریخ بشر؛ تاریخ اقتصاد

□ تاریخ بشر؛ تاریخ اقتصاد

سیر تحول علم اقتصاد از حساب و کتابی ساده تا دانشی پیچیده و پیشرفته را می‌توان در کتاب خواندنی توماش زدلاچک، «اقتصاد خیر و شر: از گیل‌گمش تا وال‌استریت» خواند. در پیشگفتاری که واتسلاو هاول سیاستمدار و نمایشنامه‌نویس و نویسندهٔ سرشناس چک بر این کتاب نوشته، تأکید شده که نویسندهٔ این کتاب تصورات قالبی دربارهٔ اقتصاد را در هم شکسته و کوشیده است که از بند تخصص تنگ‌نظرانه رها شود. کتاب سفری به فراسوی مرزهای اقتصاد با هدف نشان‌ دادن ارتباط آن با تاریخ و فلسفه و روانشناسی و افسانه‌های کهن است؛ کتابی که در آن اقتصاد راهی می‌شود برای ماجراجویی. زدلاچک از معدود کسانی است که پایه‌های علم اقتصاد را لرزانده است و پارادایم جدیدی در آن پدید آورده است. او در رشتۀ اقتصاد تجدید‌ نظر اساسی می‌کند و فرض‌های ما دربارۀ جهان را به چالش می‌کشد. از دید او اقتصاد نه‌فقط پدیده‌ای حاصل پژوهش‌های ریاضی بلکه پدیده‌ای فرهنگی و در اصل محصول آن است. از دید زدلاچک حتی پیچیده‌ترین الگوهای ریاضی هم به واقع داستان و حکایت است؛ کوشش ما برای فهم عقلانی جهان پیرامون‌مان است. علم اقتصاد، هم جهان را توصیف می‌کند هم معیارهای بهنجار را تبیین و وضعیت آرمانی را مشخص می‌کند. در سراسر کتاب این پرسش‌ها مطرح می‌شود که معنی و هدف اقتصاد چیست؟ آیا می‌توانیم هر کاری را که به‌لحاظ فنی قادر به انجامش هستیم به‌لحاظ اخلاقی هم تأییدش کنیم؟ کتاب بعد از مقدمه از دو بخش و ۱۴ فصل تشکیل شده است. بخش اول «اقتصاد باستان و فراسوی آن» نام دارد. کتاب از گیل‌گمش تا وال‌استریت؛ اقتصاد خیر و شر با برتری دادن حکمت فیلسوفان و شاعران بر الگوهای خشک ریاضی، تغییر شیوهٔ محاسبهٔ ارزش اقتصادی را نوید می‌دهد. کتابی داستان‌گونه از تاریخ بشر، از دریچهٔ اقتصاد.

تحریریهٔ نشر نو

کتاب‌های مرتبط

اشتراک این مطلب

نظر (0)

نظری ثبت نشده است