بیولوژی با نبض فلسفه

□ بیولوژی با نبض فلسفه

پرسش‌هایی که زیست‌شناسی به فلسفه سپرده است، از مهم‌ترین مسائل انسانی است. مثلاً در زیست‌شناسی همه به دنبال یافتن بینشی دربارۀ «سرشت بشر» هستند و از همین رو بر پرسش‌هایی متمرکز می‌شوند که در حیات بشری از اهمیتی بنیادین برخوردارند. پرسش‌هایی همچون «حیات» چیست؟ و آیا اشیا هدف یا معنایی را ورای روندهای شیمیایی یا فیزیکی که آن‌ها را پدید می‌آورد، محقق می‌کنند یا خیر؟ نتیجۀ تمام این تحولات این است که امروزه دیگر زیست‌شناسی و نظریۀ انتخاب طبیعی که تنها پارادایم حاکم بر این علم است، موضوع بسیار مناسبی برای اندیشیدنِ فلاسفه و صاحبنظران شده است. اما این پرسش پیش می‌آید که چه چیزی در «نظریۀ انتخاب طبیعی» وجود دارد که چنین دامنۀ وسیعی از مسائل را موضوع پژوهش‌های آن کرده و پای شناخت‌شناسان و فلاسفه را به تفکر و تعمق در مورد آن واداشته است؟

فلسفه دوست منتقد زیست‌شناسی است؛ دوستی که کمک می‌کند روشن‌تر بیندیشید و ایرادهایتان را برطرف کنید و در پایان احساس کنید که قوی‌تر شده‌اید. «فلسفۀ زیست‌شناسی» به دلیل زبان ساده ساده و شفافش می‌تواند برای علاقه‌مندان به فلسفۀ علم و پیامدهای مفهومی نظریه‌های زیست‌شناسی، و زیست‌شناسانی که به مبانی فلسفی رشتۀ خود علاقه دارند، نقطۀ آغاز بی‌همتایی باشد. سمیر عکاشه، استاد فلسفۀ علم دانشگاه بریستول در انگلستان، دربارۀ هر کدام از مباحث اصلی فلسفۀزیست‌شناسی فقط به اندازه‌ای می‌گوید که اصطلاحاً خواننده را «سوار قطار» کند. «فلسفۀ زیست‌شناسی» برای دیدن تصویر بزرگ‌تر، پیام‌های زیست‌شناسی و جهان‌بینی تکاملی، و برای مطالعۀ انتقادی آثاری که در این زمینه منتشر شده، ابزاری است که به آن نیاز خواهید داشت.

تحریریۀ نشر نو

کتاب‌های مرتبط

اشتراک این مطلب

نظر (0)

نظری ثبت نشده است