خبر نو

درک ساختمان خاطره

درک ساختمان خاطره

چاپ دوازدهم «درک یک پایان» منتشر شد! | درک ساختمان خاطره | کی‌یرکگور فیلسوف دانمارکی می گوید: «زندگی را فقط رو به عقب می‌توان فهمید، اما رو به جلو باید زیست.» تونی وبستر، شخصیت اصلی کتاب...
ادامه مطلب
از ابومسلم تا بابک

از ابومسلم تا بابک

چاپ دومِ ویراست دوم «جنبش‌های اجتماعی در ایران پس از اسلام» منتشر شد! |  از ابومسلم تا بابک؛ بدون رتوش و آرایش | «جنبش‌های اجتماعی در ایران پس از اسلام» تحقیقی دقیق و مبتنی بر منابع بسیار است از مهمترین...
ادامه مطلب
همهٔ قصه‌های برادران گریم

همهٔ قصه‌های برادران گریم

چاپ دوم «قصه‌های برادران گریم» منتشر شد! | همهٔ قصه‌های برادران گریم | قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم درختچه‌های سبزآبی یکی از جشنواره‌های دائمی بر بالای قلّۀ دنیاست. آتش جان شریف همنوای دو برادر و...
ادامه مطلب
نگاه به آزادی

نگاه به آزادی

چاپ دوم «فلسفۀ سیاسی جان استیوارت میل» منتشر شد! | نگاه به آزادی | جان استیوارت میل را نمایندۀ مکتب لیبرال و واسطۀ مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم و به قولی دیگر بانیِ مکتب سوسیال‌لیبرالیسم می‌دانند، اما...
ادامه مطلب
مارکسیسم از نزدیک

مارکسیسم از نزدیک

چاپ چهارم «مارکسیست‌ها» منتشر شد! | مارکسیسم از نزدیک | دیدرو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، می‌گوید آینده برای فیلسوفان همانند ابدیت است برای مذهبی‌ها. سی. رایت میلز در کتابش «مارکسیست‌ها»...
ادامه مطلب
تنهایی تنهایی تنهایی

تنهایی تنهایی تنهایی

چاپ ششم «فلسفۀ تنهایی» منتشر شد! | تنهایی تنهایی تنهایی | آدم‌ها به این دلیل زیاد به معنا و مفهوم «تنهایی» فکر می‌کنند که همگی تجربۀ دست‌اول و دائمی از آن دارند. تنهایی احساسی است که همه‌مان از کودکی...
ادامه مطلب
آن بالا نوشته شده است...

آن بالا نوشته شده است...

چاپ هشتم «ژاک قضا و قدری و اربابش» منتشر شد! | آن بالا نوشته شده است... | شاهکارهای ادبی نیازی به معرفی ندارند. دن کیشوت را چگونه باید معرفی کرد؟ یا تریسترام شندی را؟ یا مثلاً کمدی الهی را؟ «ژاک قضا و قدی و...
ادامه مطلب
چهل‌و‌دو

چهل‌و‌دو

چاپ ششم «۴۲ اندیشۀ ناب» منتشر شد! | چهل‌و‌دو | وقتی داگلاس آدامز کتاب «راهنمای مسافران مجانی کهکشان» را می‌نوشت جمله‌ای از خود به یادگار گذاشت که شهرتش با گذشت زمان، از داستان هم پیشی گرفت و تا به امروز...
ادامه مطلب
داستان رؤیاهای بزرگ

داستان رؤیاهای بزرگ

چاپ هفتم «داستان‌های خوب برای دختران بلندپرواز ۲» منتشر شد! | داستان رؤیاهای بزرگ | «داستان‌های خوب برای دختران بلندپرواز ۲» داستان زندگی زنان اسثتنایی، از نفرتیتی تا رزالیند فرانکلین و جی‌. کی‌. رولینگ است. داستان زندگی...
ادامه مطلب
تاریخ بشر؛ تاریخ اقتصاد

تاریخ بشر؛ تاریخ اقتصاد

چاپ چهارم «از گیل‌گمش تا وال‌استریت: اقتصاد خیر و شر» منتشر شد! | تاریخ بشر؛ تاریخ اقتصاد | سیر تحول علم اقتصاد از حساب و کتابی ساده تا دانشی پیچیده و پیشرفته را می‌توان در کتاب خواندنی توماش زدلاچک، «اقتصاد خیر و...
ادامه مطلب
پناهندگی به وزارت درد

پناهندگی به وزارت درد

چاپ سوم «وزارت درد» منتشر شد! | پناهندگی به وزارت درد | نویسنده پیش از شروع رمان در صفحه‌ای نوشته است که «راوی، داستان او، شخصیت‌ها و موقعیت آنها در رمانی که خواهید خواند همه خیالی‌اند. حتی شهر...
ادامه مطلب
فهمیدن و درمان‌کردن

فهمیدن و درمان‌کردن

چاپ پانزدهم «تحلیل رفتار متقابل» منتشر شد! | کتابی برای فهمیدن، درمان‌کردن، درمان‌شدن | این کتاب یکی از کتاب‌های همگانی جلسات خصوصی و گروه‌درمانی است برای درمان اختلالات روانی و هیجانی و شخصیتی. کارآمدیِ...
ادامه مطلب