طلایه‌داران تئاتر امروز  2 کتاب

ترتیب
  • هر یک از کتاب‌های این مجموعه به زندگی و آثار پیشگامان تئاتر امروز جهان پرداخته‌ است که شیوهٔ درک و اجرای تئاتر را دگرگون کرده‌اند. کتاب‌ها به‌دقت نظم و نسق یافته تا خواننده...
    پیشنهاد ویژه!
    28,800 تومان 36,000 تومان -20%
  • هر یک از کتاب‌های این مجموعه به زندگی و آثار پیشگامان تئاتر امروز جهان پرداخته‌ است که شیوهٔ درک و اجرای تئاتر را دگرگون کرده‌اند. کتاب‌ها به‌دقت نظم و نسق یافته تا خواننده...
    پیشنهاد ویژه!
    30,400 تومان 38,000 تومان -20%