فلسفۀ سیاسی  8 کتاب

ترتیب
 • ايدئولوژيها ما را در درك دنياى اجتماعىِ پيچيده‌اى كه در آن زندگى مى‌كنيم يارى مى‌دهند. ايدئولوژى هم تبيين روابط اجتماعى و سياسىِ موجود و هم طرحى براى سازمان‌دادن به اين روابط...
 • درک باک، رئیس سابق دانشگاه هارواد، در سیاست شادکامی این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد که حکومت‌ها چگونه می‌توانند از داده‌های روزافزون دربارهٔ علل شادکامی...
  پیشنهاد ویژه!
  53,600 تومان 67,000 تومان -20%
 • ادعای اصلی کتاب حاضر این است که یک اندیشهٔ واحد با نیروی بنیان‌کن عظیم، یعنی پلورالیسم ارزشی، نیروی حیاتیِ همهٔ آثار برلین است. بر طبق این اندیشه، ارزش‌های غایی بشری عینی اما مختلف است و...
  پیشنهاد ویژه!
  40,000 تومان 50,000 تومان -20%
 • در این کتاب نظر رایج راجع به آثار جان استیوارت میل دربارهٔ آزادی، به پرسش کشیده شده است. از دیرباز نظر رایج دربارهٔ رسالهٔ آزادی  این بوده که جان استیوارت میل در این رساله دست به کاری محال زده...
  پیشنهاد ویژه!
  48,000 تومان 60,000 تومان -20%
 • فریدریش فون هایک، یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی قرن بیستم است که احتمالاً بیش از هر نظریه‌پرداز دیگری حقانیت خود را در نتیجهٔ وقایعی که رخ داد محرز و مسلم دید، دست‌کم در اعتقاد اصلی و...
  پیشنهاد ویژه!
  40,000 تومان 50,000 تومان -20%
 • اکثر کتاب‌هایی که دربارهٔ هانا آرنت نوشته شده‌اند عمدتاً به مراحل اول تکوین عقاید آرنت، خصوصاً در کتاب وضع بشر، توجه نشان داده‌اند و از تحول عقاید او در مراحل بعدی که در...
  پیشنهاد ویژه!
  44,800 تومان 56,000 تومان -20%
 • این کتاب پیش‌درآمدی است بر انواع مارکسیسم و عمدتاً  برای کسانی نوشته شده است که جداً این فلسفه‌ها را نمی‌شناسند و  تظاهر هم نمی‌کنند که می‌شناسند. همچنین این کتاب...
  پیشنهاد ویژه!
  32,000 تومان 40,000 تومان -20%
 • این که کمونیسم در حرکت برای «تغییر جهان»، خود تا چه حد دستخوش تغییر شده است، ماهیت این تغییر چیست، و چه پیامدهای سیاسیئی به بار آورده است، مسأله‌ای است که مطالعهٔ آن ضروری...
  پیشنهاد ویژه!
  40,000 تومان 50,000 تومان -20%