آیندۀ مطلوب ما

برای ما که همیشه در «شرایط حساس کنونی» قرار داریم، ‌شاید اندیشیدن دربارۀ مسائل پنجاه یا صد یا حتی هزار سال آینده کاری غیرلازم به نظر آید که فقط به درد آنهایی می‌خورد که «دلِ خوش» دارند. اما

بشنوید ›