دیکشنری  3 کتاب

ترتیب
  • شرح بیش از ۴۰۰۰۰ لغت مهم و اساسیِ زبان انگلیسی. اطلاعاتی که خوانندگان در هر مدخل کسب میکنند به شرح زیر است:منشاء اولیهٔ لغات؛ارتباط لغات با زبانهای گوناگون خانوادهٔ هند و اروپایی؛ چگونگی ابداع...
  • در این فرهنگ، قصد مترجم علاوه بر معادل‌یابی و معادل‌گزینی واژگان و اصطلاحات انگلیسی، آموزش زبان عامیانهٔ فارسی بوده است. برخی از ویژگی‌های این فرهنگ به شرح زیر است:نوع اجزاء کلام در...
  • بیش از ۶۰۰۰۰ لغت و ترکیب و اصطلاح با معانی واضح انگلیسیبیش از ۲۲۰۰۰۰ معنی و برابر دقیق فارسی۲۴۰۰ فهرست مفید از مترادف‌ها و متضادهاتفکیک کاربرد و تلفظ انگلیسی بریتانیایی و...