گفتگو با ابوالفضل الله‌دادی

گفتگوی زنده با مؤلفان و مترجمان

مهمان دهم «لایو نو»: ابوالفضل الله‌دادی
مجری: ندا نوری

ابوالفضل الله‌دادی دانش‌آموختهٔ زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی است. از ابوالفضل الله‌دادی تا کنون کتاب‌های متعددی در زمینهٔ ادبیات و فرهنگ فرانسه منتشر شده و او تا کنون چندین نویسنده را به زبان فارسی معرفی کرده است. از او سه کتاب «باتیست چگونه مرد»، «روستانی محوشده» و «محاکمهٔ خوک» در نشر نو منتشر شده است.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خودتان را از «ابوالفضل الله‌دادی» در کامنت‌ها و دایرکت اینستاگرام نشر نو مطرح کنید.