گفت‌وگو با مهری بهفر

گفتگوی زنده با مؤلفان و مترجمان

برنامۀ ویژۀ «لایو اینستاگرام» نشر نو در هفتۀ بزرگداشت فردوسی

مهمان برنامه: مهری بهفر
مجری: ندا نوری

مهری بهفر نویسنده و پژوهشگر است و در دانشگاه ادبیات فارسی درس می‌دهد. از وی مقالات متعددی در زمینهٔ شعر کلاسیک فارسی و شعر و داستان معاصر و بازخوانی تاریخ شفاهی زنان ایران منتشر شده است. از ایشان تا کنون پنج دفتر از «شاهنامه، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» منتشر شده و دفترهای بعدی به‌تدریج منتشر خواهد شد. «شاهنامه در دو بازخوانی، شاهرخ مسکوب» نیز با ویرایش ایشان در نشر نو منتشر شده است. همچنین او سردبیر و مدیر مسئول نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب رود است.