فرهنگ عامیانه انگلیسی - فارسی


در این فرهنگ، قصد مترجم علاوه بر معادل‌یابی و معادل‌گزینی واژگان و اصطلاحات انگلیسی، آموزش زبان عامیانهٔ فارسی بوده است. برخی از ویژگی‌های این فرهنگ به شرح زیر است:

نوع اجزاء کلام در کنار هر مدخل آمده است؛
حوزهٔ کاربرد واژه یا اصطلاح؛
شأن نزول و ریشهٔ لغت؛
معانی گوناگون لغات و اصطلاحات

The Dictionary of Contemporary Slang
جاناتان گرین
محمدعلی مختاری اردکانی
اول
۱۳۸۶
رقعی
گالینگور (جلد سخت)
۵۹۶
978-964-7443-40-1