فرهنگ ادبیات فارسی


فرهنگ ادبيات فارسی راهنمايی است برای علاقه‌مندان ادب فارسی كه در نهايت ايجاز اطلاعات لازم و مفيد اوليه را دربارۀ نويسندگان و شعرا و آثار آن‌ها، اصطلاحات ادبی، قصه‌ها و داستان‌ها، اشارات و تلميحات و فولكلور و افسانه به دسـت می‌دهد. اين كتاب را هم می‌توان مستقل مطالعه كرد و هم به عنوان مدخل و راهنمايی برای مطالعۀ ادبيات فارسی.

محمد شریفی
محمدرضا جعفری
پنجم
۱۳۹۱
وزیری
گالینگور (جلد سخت)
۱۶۵۸
‫‬‭978-964-7443-41-8
ادبیات فارسی: واژه‌نامه‌ها، اصطلاح‌ها و تعبیرها