جدید کتابهای طلایی کتابهای طلایی ۹: سفرهای مارکوپولو

کتابهای طلایی ۹: سفرهای مارکوپولو

AS_19431

20,000 تومان

در این کتاب داستان:

سفرهای مارکوپولو

را خواهید خواند.

جزییات بیشتر

در این کتاب داستان:

سفرهای مارکوپولو

را خواهید خواند.

مترجممحمدرضا جعفری
نوبت چاپاول
تاریخ نشرویراست جدید، ۱۳۹۹
قطعرقعی
نوع جلدشومیز (جلد نرم)
تعداد صفحات۴۰ ص: مصور
شابک۹۷۸-۶۰۰-۴۹۰-۰۸۷-۴
موضوعداستانهای کوتاه
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

کتابهای طلایی ۹: سفرهای مارکوپولو

کتابهای طلایی ۹: سفرهای مارکوپولو

در این کتاب داستان:

سفرهای مارکوپولو

را خواهید خواند.