مجموعهٔ رنگی کارت‌های الفبای موسیقی

AS_11627

مجموعهٔ رنگی کارت‌های الفبای موسیقی

101 فلش کارت با شماره و تقسیم‌بندی رنگی: نتها، نشانه ها و اصطلاحات موسیقی، تاریخچه و  نکته های فنی برای هنرجویان همۀ سازها.

جزییات بیشتر

مجموعهٔ رنگی کارت‌های الفبای موسیقی

101 فلش کارت با شماره و تقسیم‌بندی رنگی: نتها، نشانه ها و اصطلاحات موسیقی، تاریخچه و  نکته های فنی برای هنرجویان همۀ سازها.

تألیفدکتر ناتالینا ایوانووا
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۴
قطعجیبی
نوع جلدجعبه
تعداد صفحات۱۰۱ کارت رنگی
شابک978-600-7439-58-6
موضوعتئوری موسیقی
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

مجموعهٔ رنگی کارت‌های الفبای موسیقی

مجموعهٔ رنگی کارت‌های الفبای موسیقی

مجموعهٔ رنگی کارت‌های الفبای موسیقی

101 فلش کارت با شماره و تقسیم‌بندی رنگی: نتها، نشانه ها و اصطلاحات موسیقی، تاریخچه و  نکته های فنی برای هنرجویان همۀ سازها.