شرح غزل‌های حافظ (چهار جلدی)

AS_8557

کتاب حاضر در چهار مجلد شرح تجدیدنظرشدۀ غزل‌های حافظ به قلم دکتر حسینعلی هروی است که پس از سال‌ها با  کوشش دکتر عنایت‌الله مجیدی و دکتر زهرا شادمان به چاپ رسیده است.
در این شرح ابتدا عین بیت آورده شده و بعد از آن قالب شعر شکسته شده و به صورت نثری ساده درآمده است.
در مرحلۀ نخست روشن شده بیت را چگونه باید خواند و رابطۀ کلمات از نظر دستوری از چه قرار است. در مرحلۀ دوم مفردات بیت در حدی که برای خوانندۀ متوسط الحال ضرورت دارد معنی شده است.
در مرحلۀ سوم بر مبنای مفردات و نثری که از شکستن بیت ساخته شده به معنی و شرح و تفصیل پرداخته شده است. به مناسبات دستوری و صنایع بدیعی جز در مواردی که برای روشن‌شدن معنی مؤثر بوده پرداخته نشده است. در مرحلۀ چهارم سعی بر این بوده تا اشارات و کنایات پوشیده‌ای اگر در بیت وجود دارد (‌قرآن کریم، کتاب، قصه، اسطوره‌)، روشن شود.
در مرحلۀ پنجم سعی شده به نظرهای مختلفی که از جانب فضلا یا گذشتگان دربارۀ معنی بیت اظهار شده، اشاره‌ای شود.

جزییات بیشتر

کتاب حاضر در چهار مجلد شرح تجدیدنظرشدۀ غزل‌های حافظ به قلم دکتر حسینعلی هروی است که پس از سال‌ها با  کوشش دکتر عنایت‌الله مجیدی و دکتر زهرا شادمان به چاپ رسیده است.
در این شرح ابتدا عین بیت آورده شده و بعد از آن قالب شعر شکسته شده و به صورت نثری ساده درآمده است.
در مرحلۀ نخست روشن شده بیت را چگونه باید خواند و رابطۀ کلمات از نظر دستوری از چه قرار است. در مرحلۀ دوم مفردات بیت در حدی که برای خوانندۀ متوسط الحال ضرورت دارد معنی شده است.
در مرحلۀ سوم بر مبنای مفردات و نثری که از شکستن بیت ساخته شده به معنی و شرح و تفصیل پرداخته شده است. به مناسبات دستوری و صنایع بدیعی جز در مواردی که برای روشن‌شدن معنی مؤثر بوده پرداخته نشده است. در مرحلۀ چهارم سعی بر این بوده تا اشارات و کنایات پوشیده‌ای اگر در بیت وجود دارد (‌قرآن کریم، کتاب، قصه، اسطوره‌)، روشن شود.
در مرحلۀ پنجم سعی شده به نظرهای مختلفی که از جانب فضلا یا گذشتگان دربارۀ معنی بیت اظهار شده، اشاره‌ای شود.

نویسندهدکتر حسینعلی هروی (با کوشش دکتر عنایت‌الله مجیدی و دکتر زهرا شادمان)
نوبت چاپهشتم
تاریخ نشر۱۳۹۲ (چاپ اول ۱۳۶۷)
قطعوزیری
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۲۱۵۰
شابک978-964-7443-951
موضوعنقد و تفسیر غزل‌های حافظ - شعر فارسی قرن ۸ ق.
وضعیت نشرتجدید چاپ
رتبه 
1399-03-30

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

با سلام و ادب
جزو یکی از بهترین شرح هایی که بر دیوان قدسی حافظ شیرین سخن نگاشته شده است
از طرفی دیگر با توجه به افزایش قیمت کاغذ این کتاب چهار جلدی با چاپی نفیس و جلدی زیبا به همراه لفاف بسیار غنیمت است
با تقدیم احترام و ادب
مهرداد مصوری

  • تعداد 1 نفر از 1 نفر این نقد را مفید ارزیابی کرده‌اند.

بررسی خود را بنویسید!

نظرتان را بنویسید

شرح غزل‌های حافظ (چهار جلدی)

شرح غزل‌های حافظ (چهار جلدی)

کتاب حاضر در چهار مجلد شرح تجدیدنظرشدۀ غزل‌های حافظ به قلم دکتر حسینعلی هروی است که پس از سال‌ها با  کوشش دکتر عنایت‌الله مجیدی و دکتر زهرا شادمان به چاپ رسیده است.
در این شرح ابتدا عین بیت آورده شده و بعد از آن قالب شعر شکسته شده و به صورت نثری ساده درآمده است.
در مرحلۀ نخست روشن شده بیت را چگونه باید خواند و رابطۀ کلمات از نظر دستوری از چه قرار است. در مرحلۀ دوم مفردات بیت در حدی که برای خوانندۀ متوسط الحال ضرورت دارد معنی شده است.
در مرحلۀ سوم بر مبنای مفردات و نثری که از شکستن بیت ساخته شده به معنی و شرح و تفصیل پرداخته شده است. به مناسبات دستوری و صنایع بدیعی جز در مواردی که برای روشن‌شدن معنی مؤثر بوده پرداخته نشده است. در مرحلۀ چهارم سعی بر این بوده تا اشارات و کنایات پوشیده‌ای اگر در بیت وجود دارد (‌قرآن کریم، کتاب، قصه، اسطوره‌)، روشن شود.
در مرحلۀ پنجم سعی شده به نظرهای مختلفی که از جانب فضلا یا گذشتگان دربارۀ معنی بیت اظهار شده، اشاره‌ای شود.