شاهنامهٔ فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر سوم)


59,000 تومان

این کتاب تصحیح تازه‌ای است از شاهنامه‌ی فردوسی بر پایه‌ی مهم‌ترین نسخه‌های موجود، همچون دستنویس موزه‌ی بریتانیا، فلورانس و... نسخۀ سن‌ژوزف که به‌تازگی در بیروت یافته شده و تصحیح حمدالله مستوفی نیز برای نخستین بار در این تصحیح انتقادی بررسی شده‌اند. بخش دیگر این اثر شرح یکایک ابیات، تعابیر کنایی، مجازی، استعاری و... است، به همراه گزارش ریشه‌شناسی واژگان متن و بررسی درونمایه‌ها، رویدادها، شخصیت‌ها و خویشکاری آنها و نیز مقایسه‌ی‌شان با متون همزمان و ناهمزمان. برگردان عربی شاهنامه از فتح بن علی بنداری اصفهانی در اوایل قرن هفتم، برگردان منظوم انگلیسی برادران وارنر، فهرست واژه‌های گزارش‌شده، فهرست واژه‌های پارسی باستان، اوستایی، پهلوی اشکانی، ساسانی و... فهرست واژه‌های عربی، فهرست واژه‌های غیر عربی و غیر ایرانی، فهرست نام مکان و کسـان، بیت‌یاب و کتابنامه از بخش‌های دیگر این کتاب‌اند.

مشاهده بخشی از کتاب

مهری بهفر
دوم
۱۳۹۷ (چاپ اول، ۱۳۹۳)
وزیری
گالینگور (جلد سخت)
۵۷۲
978-600-7439-00-5
شعر فارسی - قرن ۴ ق. - فردوسی - شاهنامه - تاریخ و نقد

کتاب‌های پیشنهادی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: