4 شاهنامهٔ فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر پنجم) - نشر نو

شاهنامهٔ فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر پنجم)


۱۰۰,۰۰۰ تومان

این کتاب تصحیح تازه‌ای است از شاهنامه‌ی فردوسی بر پایه‌ی مهم‌ترین نسخه‌های موجود، همچون دستنویس موزه‌ی بریتانیا، فلورانس و... نسخۀ سن‌ژوزف که به‌تازگی در بیروت یافته شده و تصحیح حمدالله مستوفی نیز برای نخستین بار در این تصحیح انتقادی بررسی شده‌اند. بخش دیگر این اثر شرح یکایک ابیات، تعابیر کنایی، مجازی، استعاری و... است، به همراه گزارش ریشه‌شناسی واژگان متن و بررسی درونمایه‌ها، رویدادها، شخصیت‌ها و خویشکاری آنها و نیز مقایسه‌ی‌شان با متون همزمان و ناهمزمان. برگردان عربی شاهنامه از فتح بن علی بنداری اصفهانی در اوایل قرن هفتم، برگردان منظوم انگلیسی برادران وارنر، فهرست واژه‌های گزارش‌شده، فهرست واژه‌های پارسی باستان، اوستایی، پهلوی اشکانی، ساسانی و... فهرست واژه‌های عربی، فهرست واژه‌های غیر عربی و غیر ایرانی، فهرست نام مکان و کسـان، بیت‌یاب و کتابنامه از بخش‌های دیگر این کتاب‌اند.

مشاهده بخشی از کتاب

مهری بهفر
دوم
۱۳۹۸ (اول، ۱۳۹۶)
وزیری
گالینگور (جلد سخت)
۶۱۲
978-600-8547-65-5
شاهنامه -- نقد و تفسیر -- فردوسی -- شعر فارسی --قرن ۴ ق.

دیگر کتاب‌های این مجموعه

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: