پیشنهاد ویژه! مطالعات ادبی سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران

سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران

AS_13714

ادبیات معاصر، از نظر کمّی و کیفی، به جایی رسیده است که ضرورت دارد جست‌وجوهای بیشتری در علل و اسبابِ پیدایش آن صورت گیرد و در پرتوِ پژوهش‌های تازه، تاریخ‌های نوشته شده دربارهٔ آن بازنگری شود. «سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران» به نگارش تاریخ ادبیات معاصر و معرفی ارزش‌های آن پرداخته است. بخش‌های کتاب عبارتند از:
تاریخ‌نگاری ادبی ایران (براون، بهار، زرین‌کوب، استعلامی، ...)؛ 
ایران شناسان روس (کومیسارف، نیکیتین، کلیاشتورینا، ...)؛ 
ایران شناسان غربی (ماخالسکی، ریپکا، کوبیچکوا، ...)؛ 
مؤلفان گلچین‌های ادبی (هشترودی، نفیسی، افشار، ...)؛ 
راویان داستان‌نویسی (خانلری، زوارزاده، مدرسی، م. آزاد، ...)؛ 
نگارندگان تاریخچهٔ شعر (نیما یوشیج، اسحاق، شفیعی کدکنی، ...)؛
گزارشگران سیر نمایش (نوشین، جنتی عطایی، بیضایی، فروغ، ...).

جزییات بیشتر

ادبیات معاصر، از نظر کمّی و کیفی، به جایی رسیده است که ضرورت دارد جست‌وجوهای بیشتری در علل و اسبابِ پیدایش آن صورت گیرد و در پرتوِ پژوهش‌های تازه، تاریخ‌های نوشته شده دربارهٔ آن بازنگری شود. «سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران» به نگارش تاریخ ادبیات معاصر و معرفی ارزش‌های آن پرداخته است. بخش‌های کتاب عبارتند از:
تاریخ‌نگاری ادبی ایران (براون، بهار، زرین‌کوب، استعلامی، ...)؛ 
ایران شناسان روس (کومیسارف، نیکیتین، کلیاشتورینا، ...)؛ 
ایران شناسان غربی (ماخالسکی، ریپکا، کوبیچکوا، ...)؛ 
مؤلفان گلچین‌های ادبی (هشترودی، نفیسی، افشار، ...)؛ 
راویان داستان‌نویسی (خانلری، زوارزاده، مدرسی، م. آزاد، ...)؛ 
نگارندگان تاریخچهٔ شعر (نیما یوشیج، اسحاق، شفیعی کدکنی، ...)؛
گزارشگران سیر نمایش (نوشین، جنتی عطایی، بیضایی، فروغ، ...).

تألیفحسن میرعابدینی
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۶
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۴۴۴
شابک978-600-7439-89-0
موضوعادبیات فارسی -- قرن ۱۴ -- تاریخ و نقد
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران

سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران

ادبیات معاصر، از نظر کمّی و کیفی، به جایی رسیده است که ضرورت دارد جست‌وجوهای بیشتری در علل و اسبابِ پیدایش آن صورت گیرد و در پرتوِ پژوهش‌های تازه، تاریخ‌های نوشته شده دربارهٔ آن بازنگری شود. «سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران» به نگارش تاریخ ادبیات معاصر و معرفی ارزش‌های آن پرداخته است. بخش‌های کتاب عبارتند از:
تاریخ‌نگاری ادبی ایران (براون، بهار، زرین‌کوب، استعلامی، ...)؛ 
ایران شناسان روس (کومیسارف، نیکیتین، کلیاشتورینا، ...)؛ 
ایران شناسان غربی (ماخالسکی، ریپکا، کوبیچکوا، ...)؛ 
مؤلفان گلچین‌های ادبی (هشترودی، نفیسی، افشار، ...)؛ 
راویان داستان‌نویسی (خانلری، زوارزاده، مدرسی، م. آزاد، ...)؛ 
نگارندگان تاریخچهٔ شعر (نیما یوشیج، اسحاق، شفیعی کدکنی، ...)؛
گزارشگران سیر نمایش (نوشین، جنتی عطایی، بیضایی، فروغ، ...).