مطالعات ادبی تاریخ زبان فارسی نمایش بزرگتر

تاریخ زبان فارسی

AS_7717

زبانشناسی تاریخی «علم» است و مانند هر یک از علوم دیگر، هدف و غرض اصلی آن کشف روابط علت و معلولی میان یک سلسله از امور است و فایده و نتیجۀ عملی در وهلۀ اول منظور نیست. اما این فایده و نتیجه خودبه‌خود حاصل می‌شود، یعنی بر اثر دریافتن چگونگی تحول زبان‌های ایرانی بسیاری از مسائل مربوط به قواعد فارسی امروز را می‌توان درست و روشن باز شناخت و از خطاهایی که در این تحقیق بر اثر عدم توجه به سوابق امر پیش می‌آید پرهیز کرد.

 • ارسال به یک دوست

  ارسال به یک دوست

  تاریخ زبان فارسی

  تاریخ زبان فارسی

  زبانشناسی تاریخی «علم» است و مانند هر یک از علوم دیگر، هدف و غرض اصلی آن کشف روابط علت و معلولی میان یک سلسله از امور است و فایده و نتیجۀ عملی در وهلۀ اول منظور نیست. اما این فایده و نتیجه خودبه‌خود حاصل می‌شود، یعنی بر اثر دریافتن چگونگی تحول زبان‌های ایرانی بسیاری از مسائل مربوط به قواعد فارسی امروز را می‌توان درست و روشن باز شناخت و از خطاهایی که در این تحقیق بر اثر عدم توجه به سوابق امر پیش می‌آید پرهیز کرد.

  دریافت‌ کننده‌ :

  * فیلدهای مورد نیاز

  انصراف  یا 

 • تألیفدکتر پرویز ناتل خانلری
  نوبت چاپدهم
  تاریخ نشر۱۳۹۵ (چاپ اول ۱۳۶۵)
  قطعرقعی
  نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
  تعداد صفحات۱۳۳۲
  شابک978-964-7443-74-6
  موضوعفارسی - دستور - تاریخ
  وضعیت نشرتجدید چاپ

  نظرتان را بنویسید

  تاریخ زبان فارسی

  تاریخ زبان فارسی

  زبانشناسی تاریخی «علم» است و مانند هر یک از علوم دیگر، هدف و غرض اصلی آن کشف روابط علت و معلولی میان یک سلسله از امور است و فایده و نتیجۀ عملی در وهلۀ اول منظور نیست. اما این فایده و نتیجه خودبه‌خود حاصل می‌شود، یعنی بر اثر دریافتن چگونگی تحول زبان‌های ایرانی بسیاری از مسائل مربوط به قواعد فارسی امروز را می‌توان درست و روشن باز شناخت و از خطاهایی که در این تحقیق بر اثر عدم توجه به سوابق امر پیش می‌آید پرهیز کرد.