فرهنگ ادبیات فارسی (ویراست دوم)

AS_14892

ویراست دوم با تجدید نظر کلی

فرهنگ ادبیات فارسی راهنمايی است برای علاقه‌مندان ادب فارسی كه در نهايت ايجاز اطلاعات لازم و مفيد اوليه را دربارۀ نويسندگان و شعرا و آثار آن‌ها، اصطلاحات ادبی، قصه‌ها و داستان‌ها، اشارات و تلميحات و فولكلور و افسانه به دسـت می‌دهد. اين كتاب را هم می‌توان مستقل مطالعه كرد و هم به عنوان مدخل و راهنمايی برای مطالعۀ ادبيات فارسی.

جزییات بیشتر

ویراست دوم با تجدید نظر کلی

فرهنگ ادبیات فارسی راهنمايی است برای علاقه‌مندان ادب فارسی كه در نهايت ايجاز اطلاعات لازم و مفيد اوليه را دربارۀ نويسندگان و شعرا و آثار آن‌ها، اصطلاحات ادبی، قصه‌ها و داستان‌ها، اشارات و تلميحات و فولكلور و افسانه به دسـت می‌دهد. اين كتاب را هم می‌توان مستقل مطالعه كرد و هم به عنوان مدخل و راهنمايی برای مطالعۀ ادبيات فارسی.

تألیفمحمد شریفی
نوبت چاپاول (ویراست دوم)
تاریخ نشر۱۳۹۷ (نخستین چاپ ویراست اول، ۱۳۸۷)
قطعوزیری
نوع جلدجلد سخت با قاب
تعداد صفحاتدو جلد ۱۸۸۰ + ۱۸۹
شابک978-600-7439-82-1
موضوعادبیات فارسی -- اصطلاح‌ها و تعبیرها -- واژه‌نامه
وضعیت نشرتجدید چاپ

نظرتان را بنویسید

فرهنگ ادبیات فارسی (ویراست دوم)

فرهنگ ادبیات فارسی (ویراست دوم)

ویراست دوم با تجدید نظر کلی

فرهنگ ادبیات فارسی راهنمايی است برای علاقه‌مندان ادب فارسی كه در نهايت ايجاز اطلاعات لازم و مفيد اوليه را دربارۀ نويسندگان و شعرا و آثار آن‌ها، اصطلاحات ادبی، قصه‌ها و داستان‌ها، اشارات و تلميحات و فولكلور و افسانه به دسـت می‌دهد. اين كتاب را هم می‌توان مستقل مطالعه كرد و هم به عنوان مدخل و راهنمايی برای مطالعۀ ادبيات فارسی.