دایرﺓالمعارف مطالعات ترجمه

AS_14051

300,000 تومان

دایرة‌المعارف مطالعات ترجمه با کمک گرفتن از تخصص و مهارت بیش از ۹۰ صاحبنظر این رشته از ۳۰ کشور جهان و یک هیئت مشاوران ارشد بین‌المللی گزارشی تمام‌عیار، موشکافانه، و معتبر از یکی از رشته‌های به‌سرعت رو به گسترش علوم انسانی به دست می‌دهد و مسیرهای تازۀ این رشته را مشخص می‌سازد.

 مسائل عمده و مهم نظریه‌های ترجمه (مانند تعادل، ترجمه‌پذیری، واحد ترجمه)؛
مفاهیم اساسی (مانند فرهنگ، هنجارها، اخلاقیات، ایدئولوژی، تغییر بیان، کیفیت ترجمه)؛
رویکردهایی به ترجمه‌های کتبی و شفاهی (مانند رویکردهای جامعه‌شناختی، زبانی، نقشمند)؛
انواع ترجمۀ کتبی (مانند ترجمه‌های ادبی، سمعی ـ بصری، علمی و فنی)؛
انواع ترجمۀ شفاهی (مانند ترجمه‌های زبان اشاره، گفتگو، دادگاهی)؛
مدخلهای جدید (مانند جهانی‌‌‌سازی، جنسیت و امیال جنسی، سانسور)؛
اصطلاحات کلیدی، نمودارها، نمایه و کتاب‌شناسی کامل.

مونا بیکر استاد رشتۀ مطالعات ترجمه در دانشگاه منچستر در بریتانیا و از مؤسسان و سرپرستان انتشارات سَنت جِروم است. گذشته از مقالات بسیاری که در نشریات علمی به چاپ رسانده آثار متعددی نیز نوشته است، از جمله: به بیان دیگر، کتاب درسی ترجمه، روایت ترجمه و تعارض. وی همچنین در زمرۀ سرپرستان نشریۀ ترجمه: مطالعۀ ارتباطات بین‌المللی بوده است و در حال حاضر نایب‌رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات ترجمۀ کتبی و شفاهی است.

گاوریئلا سالدینا مدرس رشتۀ مطالعات ترجمه در دانشگاه بیرمنگام و عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ آراء نو در مطالعات ترجمه است که نشریۀ اینترنتی انجمن بین‌المللی ترجمه و مطالعات میان‌فرهنگی است. همچنین سردبیری نشریۀ چکیده‌های مطالعات ترجمه و نیز نشریۀ کتاب‌شناسی مطالعات ترجمه را بر عهده دارد.

مرجعی بسیار ارزشمند برای تمام دانشجویان و استادان رشتهٔ ترجمه کتبی و شفاهی، ترجمۀ ادبی، و نظریۀ اجتماعی

جزییات بیشتر

دایرة‌المعارف مطالعات ترجمه با کمک گرفتن از تخصص و مهارت بیش از ۹۰ صاحبنظر این رشته از ۳۰ کشور جهان و یک هیئت مشاوران ارشد بین‌المللی گزارشی تمام‌عیار، موشکافانه، و معتبر از یکی از رشته‌های به‌سرعت رو به گسترش علوم انسانی به دست می‌دهد و مسیرهای تازۀ این رشته را مشخص می‌سازد.

 مسائل عمده و مهم نظریه‌های ترجمه (مانند تعادل، ترجمه‌پذیری، واحد ترجمه)؛
مفاهیم اساسی (مانند فرهنگ، هنجارها، اخلاقیات، ایدئولوژی، تغییر بیان، کیفیت ترجمه)؛
رویکردهایی به ترجمه‌های کتبی و شفاهی (مانند رویکردهای جامعه‌شناختی، زبانی، نقشمند)؛
انواع ترجمۀ کتبی (مانند ترجمه‌های ادبی، سمعی ـ بصری، علمی و فنی)؛
انواع ترجمۀ شفاهی (مانند ترجمه‌های زبان اشاره، گفتگو، دادگاهی)؛
مدخلهای جدید (مانند جهانی‌‌‌سازی، جنسیت و امیال جنسی، سانسور)؛
اصطلاحات کلیدی، نمودارها، نمایه و کتاب‌شناسی کامل.

مونا بیکر استاد رشتۀ مطالعات ترجمه در دانشگاه منچستر در بریتانیا و از مؤسسان و سرپرستان انتشارات سَنت جِروم است. گذشته از مقالات بسیاری که در نشریات علمی به چاپ رسانده آثار متعددی نیز نوشته است، از جمله: به بیان دیگر، کتاب درسی ترجمه، روایت ترجمه و تعارض. وی همچنین در زمرۀ سرپرستان نشریۀ ترجمه: مطالعۀ ارتباطات بین‌المللی بوده است و در حال حاضر نایب‌رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات ترجمۀ کتبی و شفاهی است.

گاوریئلا سالدینا مدرس رشتۀ مطالعات ترجمه در دانشگاه بیرمنگام و عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ آراء نو در مطالعات ترجمه است که نشریۀ اینترنتی انجمن بین‌المللی ترجمه و مطالعات میان‌فرهنگی است. همچنین سردبیری نشریۀ چکیده‌های مطالعات ترجمه و نیز نشریۀ کتاب‌شناسی مطالعات ترجمه را بر عهده دارد.

مرجعی بسیار ارزشمند برای تمام دانشجویان و استادان رشتهٔ ترجمه کتبی و شفاهی، ترجمۀ ادبی، و نظریۀ اجتماعی

ترجمه ازRoutledge Encyclopedia of Translation Studies
نویسندهمونا بیکر و گابریئلا سالدنیا
مترجمحمید کاشانیان
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۶
قطعوزیری
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۹۴۴
شابک978-600-8547-58-7
موضوعترجمه -- دایرﺓالمعارف
وضعیت نشرچاپ اول
رتبه 
1396-09-17

title

ترجمه اش نیاز به بازبینی داره.

  رتبه 
  1396-09-16

  title

  لینک دانلود فایل پی دی اف نقد این کتاب:
  https://goo.gl/ob9mtF

   بررسی خود را بنویسید!

   نظرتان را بنویسید

   دایرﺓالمعارف مطالعات ترجمه

   دایرﺓالمعارف مطالعات ترجمه

   دایرة‌المعارف مطالعات ترجمه با کمک گرفتن از تخصص و مهارت بیش از ۹۰ صاحبنظر این رشته از ۳۰ کشور جهان و یک هیئت مشاوران ارشد بین‌المللی گزارشی تمام‌عیار، موشکافانه، و معتبر از یکی از رشته‌های به‌سرعت رو به گسترش علوم انسانی به دست می‌دهد و مسیرهای تازۀ این رشته را مشخص می‌سازد.

    مسائل عمده و مهم نظریه‌های ترجمه (مانند تعادل، ترجمه‌پذیری، واحد ترجمه)؛
   مفاهیم اساسی (مانند فرهنگ، هنجارها، اخلاقیات، ایدئولوژی، تغییر بیان، کیفیت ترجمه)؛
   رویکردهایی به ترجمه‌های کتبی و شفاهی (مانند رویکردهای جامعه‌شناختی، زبانی، نقشمند)؛
   انواع ترجمۀ کتبی (مانند ترجمه‌های ادبی، سمعی ـ بصری، علمی و فنی)؛
   انواع ترجمۀ شفاهی (مانند ترجمه‌های زبان اشاره، گفتگو، دادگاهی)؛
   مدخلهای جدید (مانند جهانی‌‌‌سازی، جنسیت و امیال جنسی، سانسور)؛
   اصطلاحات کلیدی، نمودارها، نمایه و کتاب‌شناسی کامل.

   مونا بیکر استاد رشتۀ مطالعات ترجمه در دانشگاه منچستر در بریتانیا و از مؤسسان و سرپرستان انتشارات سَنت جِروم است. گذشته از مقالات بسیاری که در نشریات علمی به چاپ رسانده آثار متعددی نیز نوشته است، از جمله: به بیان دیگر، کتاب درسی ترجمه، روایت ترجمه و تعارض. وی همچنین در زمرۀ سرپرستان نشریۀ ترجمه: مطالعۀ ارتباطات بین‌المللی بوده است و در حال حاضر نایب‌رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات ترجمۀ کتبی و شفاهی است.

   گاوریئلا سالدینا مدرس رشتۀ مطالعات ترجمه در دانشگاه بیرمنگام و عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ آراء نو در مطالعات ترجمه است که نشریۀ اینترنتی انجمن بین‌المللی ترجمه و مطالعات میان‌فرهنگی است. همچنین سردبیری نشریۀ چکیده‌های مطالعات ترجمه و نیز نشریۀ کتاب‌شناسی مطالعات ترجمه را بر عهده دارد.

   مرجعی بسیار ارزشمند برای تمام دانشجویان و استادان رشتهٔ ترجمه کتبی و شفاهی، ترجمۀ ادبی، و نظریۀ اجتماعی