فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

AS_13442

در این فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی امروز بر اساس دسته‌بندی موضوعی و معنایی مرتب شده‌اند و واژه‌هایی که از لحاظ موضوعی و معنایی با هم در ارتباط‌اند در کنار هم قرار گرفته‌اند تا واژه یا اصطلاح مناسب را برای بیان اندیشه‌تان بیابید. این فرهنگ برای عموم فارسی‌زبانان و فارسی‌دانان، با هر سطحی از تحصیلات تخصصی، قابل استفاده است.

تألیفبهروز صفرزاده
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۶
قطعوزیری
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۲۰۸۰
شابک978-600-8547-19-8
موضوعواژه‌یابی فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- اصلاحات و تعبیرات
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

در این فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی امروز بر اساس دسته‌بندی موضوعی و معنایی مرتب شده‌اند و واژه‌هایی که از لحاظ موضوعی و معنایی با هم در ارتباط‌اند در کنار هم قرار گرفته‌اند تا واژه یا اصطلاح مناسب را برای بیان اندیشه‌تان بیابید. این فرهنگ برای عموم فارسی‌زبانان و فارسی‌دانان، با هر سطحی از تحصیلات تخصصی، قابل استفاده است.