جدید فلسفۀ سیاسی فلسفۀ سیاسی آیزایا برلین

فلسفۀ سیاسی آیزایا برلین

AS_19371

50,000 تومان

آیزایا برلین هم مثل بسیاری از فیلسوفان سیاسی برجستهٔ قرن بیستم مهاجر بود. او از روسیه به بریتانیا مهاجرت کرده بود. تجربه‌اش از ضربه‌های دردناک سیاسی و از رژیم‌های توتالیتر قرن بیستم دست اول و مستقیم بود و همین‌ها به‌علاوهٔ تعلیم و تربیت بریتانیایی او بود که افکار و اندیشه‌های سیاسی‌اش را شکل داد. اما میراث غیرانگلیسی او شور و شوقی آتشین به اندیشه‌ها و درکی تراژیک از زندگی بشر است. آثار برلین تجسم پنجه درافکندن با اصول بنیادین سنت فکری غربی است و لیبرالیسم او لیبرالیسمی است مبارزطلب و کاملاً اصیل و متمایز.

جزییات بیشتر

ادعای اصلی کتاب حاضر این است که یک اندیشهٔ واحد با نیروی بنیان‌کن عظیم، یعنی پلورالیسم ارزشی، نیروی حیاتیِ همهٔ آثار برلین است. بر طبق این اندیشه، ارزش‌های غایی بشری عینی اما مختلف است و این اختلاف فرونکاستنی است. پیامد این اندیشه برای فلسفهٔ سیاسی این است که تصور جامعهٔ کاملی که در آن همهٔ آرمان‌ها و خیرهای اصیل به دست آید نه‌تنها اوتوپیایی، بلکه ذاتاً متناقض است. لیبرالیسم برلین رواقی و تراژیک است؛ کشمکش و تضاد را میان ارزش‌های رقیب اجتناب‌ناپذیر می‌داند، و خسران ناشی از آن را جبران‌ناپذیر می‌شمارد. از آنجا که اندیشهٔ سیاسی برلین وجه مشترکی با امیدها و توهّمات لیبرالیسم‌های گذشته و حال در مورد امکان سازگاری آزادی‌ها و برابری‌های بنیادین ندارد، حیات مجددی به سنت فکری لیبرال می‌بخشد.

ترجمه ازIsaiah Berlin
نویسندهجان گری
مترجمخشایار دیهیمی
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۹
قطعرقعی
نوع جلدشومیز (جلد نرم)
تعداد صفحات۲۴۵ ص
شابک۴_۴۶_۸۵۴۷_۶۰۰_۹۷۸
موضوعآیزایا برلین
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

فلسفۀ سیاسی آیزایا برلین

فلسفۀ سیاسی آیزایا برلین

آیزایا برلین هم مثل بسیاری از فیلسوفان سیاسی برجستهٔ قرن بیستم مهاجر بود. او از روسیه به بریتانیا مهاجرت کرده بود. تجربه‌اش از ضربه‌های دردناک سیاسی و از رژیم‌های توتالیتر قرن بیستم دست اول و مستقیم بود و همین‌ها به‌علاوهٔ تعلیم و تربیت بریتانیایی او بود که افکار و اندیشه‌های سیاسی‌اش را شکل داد. اما میراث غیرانگلیسی او شور و شوقی آتشین به اندیشه‌ها و درکی تراژیک از زندگی بشر است. آثار برلین تجسم پنجه درافکندن با اصول بنیادین سنت فکری غربی است و لیبرالیسم او لیبرالیسمی است مبارزطلب و کاملاً اصیل و متمایز.