فلسفۀ سیاسی جان استیوارت میل


در این کتاب نظر رایج راجع به آثار جان استیوارت میل دربارهٔ آزادی، به پرسش کشیده شده است. از دیرباز نظر رایج دربارهٔ رسالهٔ آزادی  این بوده که جان استیوارت میل در این رساله دست به کاری محال زده است ــ‌ یعنی دفاعی فایده‌گرایانه از اولویت آزادی نسبت به سایر ارزش‌ها.
هدف نویسنده در این پژوهش این است که با تحلیل متن و بازسازی استدلالِ میل نشان دهد که دفاع فایده‌گرایانهٔ او از اولویت آزادی نسبت به سایر ارزش‌ها، آن کار محالی نیست که منتقدان نشان داده‌اند و آموزهٔ آزادی میل به‌خوبی درون فایده‌گرایی غیرمستقیم و نوعی لیبرالیسم کمال‌خواهانه می‌گنجد. جان گری در این ویراست جدید، فصلی به کتاب افزوده و آنچه را که خود رشته است پنبه کرده؛‌ و نه‌تنها لیبرالیسمِ میل، که همهٔ لیبرالیسم‌ها را به باد انتقادی ویران‌کننده گرفته است. جوابیه‌ای از جورج کراودر به انتقادهای جان گری نیز ضمیمهٔ این کتاب شده است.

مشاهده بخشی از کتاب

Mill on Liberty: A Defence
جان گری
خشایار دیهیمی
اول
۱۳۹۷
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۳۳۶
978-600-8547-91-4
آزادی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند:

 • عصر معصومیت

  عصر معصومیت


  گستره‌ی خیال: نمایشنامه‌های دهه‌ی ۸۰ / شماره ۲...

 • یوزف‌کا

  یوزف‌کا


  گستره‌ی خیال: نمایشنامه‌های دهه‌ی ۸۰ / شماره۴...

 • پول

  پول


  پول و قیمت‌ها چگونه بر باورها و ارزش‌ها و...

 • حق حق داشتن

  حق حق داشتن


  حقِ حق داشتن مفهومی‌ تازه و منبعی مهم برای...

 • قدرت بی قدرتان

  قدرت بی قدرتان


  نظام پساتوتالیتر همیشه و در هر قدم مردم را لمس...