قدرت بی قدرتان


نظام پساتوتالیتر همیشه و در هر قدم مردم را لمس می‌کند، اما همیشه با دستانی پوشیده در دستکش‌های ایدئولوژیک. برای همین است که زندگی در این نظام چنین آکنده از دورویی و ریا و دروغ است. لازم نیست مردم همهٔ دروغ‌ها و مغلطه‌های این نظام را باور کنند، اما باید چنان رفتار کنند که گویی باورشان دارند، یا دست کم در سکوت از کنارشان بگذرند. لزومی ندارد این دروغ‌ها را بپذیرند. کافی است بپذیرند که با این دروغ‌ها و در بطن آنها زندگی کنند، زیرا بدین‌ترتیب بر نظام صحه می‌گذارند، اطاعتشان را از نظام نشان می‌دهند، نظام را می‌سازند، و اصلا خود نظام می‌شوند.

مشاهده بخشی از کتاب

The Power of the Powerless
واتسلاف هاول
احسان کیانی‌خواه
خشایار دیهیمی
دوم
۱۳۹۸ (اول، ۱۳۹۸)
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۶۴
978-600-490-097-3
سیاست جهانی--اخلاق--زندگی--کمونیسم--چکسلواکی--سیاست و حکومت

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: