انرژی و عدالت


18,000 تومان

ایلیچ جهان ما را در معرض مخاطره‌ای جدی می‌بیند. مخاطره‌ای که منشأ آن نه کمبود انرژی بلکه فراوانی مصرف آن است. مصرف بی‌بندوبار انرژی نه‌تنها محیط زیست را به پلشتی می‌کشاند، محیط معنوی زیست را نیز تباه می‌کند و نابرابری‌ها را دامن می‌زند.
جهان ما با اتکای غیرمنطقی بر مصرف بی‌محابای انرژی نابرابری آدمیزادگان را به‌ نحو غیرقابل تحملی افزوده و در میان فقیر و غنی فاصله افکنده است. این است مطلبی که ایلیچ در این رساله در صدد اثبات آن است و با قدرت منطق شگفت‌انگیزی آن را مطرح می‌کند.

مشاهده بخشی از کتاب

Energy and Equity
ایوان ایلیچ
محمد‌علی موحد
دوم
۱۳۹۸ (اول، ۱۳۹۷)
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۱۲
978-600-490-090-4
حمل و نقل، جنبه‌های اجتماعی، هزینۀ بهره‌برداری، سیاست انرژی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: