سه‌گانۀ رومی

AS_11466

مجموعۀ اشعار پاپ ژان پل دوم مناجات‌نامه‌ای است که شاعری چون چسلاو ميلوش، برندۀ نوبل ادبيات، آن را به عنوان شعرهایی عظيم می‌ستاید

پاپ ژان پل دوم، از ۱۹۷۸ به مدت ۲۷ سال، کلیسای کاتولیک جهان را رهبری کرد،

او که یکی از مشهورترین و پرقدرت‌ترین رهبران مذهبی قرن بیستم شناخته می‌شود، نقش مهمی در خاتمه دادن به حکومت کمونیسم در کشور زادگاه خود، لهستان، داشت

جزییات بیشتر

مجموعۀ اشعار پاپ ژان پل دوم مناجات‌نامه‌ای است که شاعری چون چسلاو ميلوش، برندۀ نوبل ادبيات، آن را به عنوان شعرهایی عظيم می‌ستاید

پاپ ژان پل دوم، از 1978 به مدت 27 سال، کلیسای کاتولیک جهان را رهبری کرد،

او که یکی از مشهورترین و پرقدرت‌ترین رهبران مذهبی قرن بیستم شناخته می‌شود، نقش مهمی در خاتمه دادن به حکومت کمونیسم در کشور زادگاه خود، لهستان، داشت

ترجمه ازThe Poetry of John Paul II
نویسندهپاپ ژان پل دوم
مترجمهرمز ریاحی
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۴
قطعجیبی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۶۴
شابک978-600-7439-27-2
موضوعاشعار پاپ ژان پل دوم
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

سه‌گانۀ رومی

سه‌گانۀ رومی

مجموعۀ اشعار پاپ ژان پل دوم مناجات‌نامه‌ای است که شاعری چون چسلاو ميلوش، برندۀ نوبل ادبيات، آن را به عنوان شعرهایی عظيم می‌ستاید

پاپ ژان پل دوم، از ۱۹۷۸ به مدت ۲۷ سال، کلیسای کاتولیک جهان را رهبری کرد،

او که یکی از مشهورترین و پرقدرت‌ترین رهبران مذهبی قرن بیستم شناخته می‌شود، نقش مهمی در خاتمه دادن به حکومت کمونیسم در کشور زادگاه خود، لهستان، داشت