سازمان‌های امنیتی روس


۱۵,۵۰۰ تومان

قاتـل واقـعی تـروتسکی چه کسی بـود؟ چگونه گزارش محرمانۀ جنایات استالین منتشر شد؟ نقش سازمان‌های امنیتی در سـرکـوب جـنـبـش‌هـای آزادیـخـواهـانۀ مجارستان و چکسلواکی چه بود؟ چگونه بوریس یلتسین گورباچف را سرنگون کرد؟ پوتین، سرهنگ گمنام کا.گ.ب. چطور از جنگ چچن برای کسب قدرت سود برد؟

آقای ایـکس و پاتریک پنو در این کتاب می‌کوشند ضمن پاسخ دادن به این پرسش‌ها خواننده را با سازوکار پیچیده و مخوف سازمان‌های امنیتی روسیه آشنا کنند.

آقای ایکس کیست؟ هیچ‌کس نمی‌داند. اما او از ده سال پیش اسرارش را در رادیو «فرانس‌انتر» فاش می‌کند. ماُموریتی خطـرناک برای افـشای بـیرحمانه‌ترین عملیات‌های مخفی معاصر.

Les Espions russes de Staline a Poutine: Les dossiers secrets de Monsieur X
پاتریک پنو
محمدسعید عطارها
اول
۱۳۹۲
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۳۴۲
978-964-7443-68-5
سازمانهای اطلاعاتی -- روسیهٔ شوروی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: