ایدئولوژی‌های سیاسی (ویراست سوم)

AS_19838

در این کتاب، هفت مدرّس پيشين و كنونى دانشكدهٔ علوم سياسى دانشگاه كووينز (بلفاست، ايرلند شمالى) ايدئولوژيهاى ليبراليسم، محافظه‌كارى، سوسياليسم، دموكراسى، ناسيوناليسم، فاشيسم، زيست‌بوم‌گرايى و فمينيسم را بررسى كرده‌اند. نوع پرداخت آنها متمايل به تأكيد بر جنبه‌هاى آموزشى و اجتماعى براى تدريس اين مباحث در دانشگاه است، نه جدالِ سياسى صِرف.

جزییات بیشتر

ايدئولوژيها ما را در درك دنياى اجتماعىِ پيچيده‌اى كه در آن زندگى مى‌كنيم يارى مى‌دهند. ايدئولوژى هم تبيين روابط اجتماعى و سياسىِ موجود و هم طرحى براى سازمان‌دادن به اين روابط است. حتى اگر معتقد باشيم چالش ايدئولوژيک ديگر وجه مشخصهٔ روابط شرق‌-غرب به‌حساب نمى‌آيد، قطبى‌شدنِ شمال و جنوب اهميت بيشترى مى‌يابد و نابرابرى در ثروت بسيار بيش از هر زمان ديگرى است. تا زمانى كه چنين باشد، مباحث ايدئولوژيک در باب مزايا و نقايص سياستهاى دولتها ادامه خواهد يافت و آوردگاه ايدئولوژيک، به جاى كوچكتر شدن، گسترش مى‌يابد و ايدئولوژيها مشخصهٔ اصلى جهان سياست باقى خواهند ماند.

 

در این کتاب، هفت مدرّس پيشين و كنونى دانشكدهٔ علوم سياسى دانشگاه كووينز (بلفاست، ايرلند شمالى) ايدئولوژيهاى ليبراليسم، محافظه‌كارى، سوسياليسم، دموكراسى، ناسيوناليسم، فاشيسم، زيست‌بوم‌گرايى و فمينيسم را بررسى كرده‌اند. نوع پرداخت آنها متمايل به تأكيد بر جنبه‌هاى آموزشى و اجتماعى براى تدريس اين مباحث در دانشگاه است، نه جدالِ سياسى صِرف.

ترجمه ازPolitical Ideologies
نویسندهرابرت اکلشال و مدرسان علوم سیاسی دانشگاه کووینز
مترجممحمد قائد
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۹
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحاتبیست + ۳۹۴ ص
شابک۹۷۸-۶۰۰-۴۹۰-۱۰۷-۹
موضوععلوم سیاسی-ایدئولوژی
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

ایدئولوژی‌های سیاسی (ویراست سوم)

ایدئولوژی‌های سیاسی (ویراست سوم)

در این کتاب، هفت مدرّس پيشين و كنونى دانشكدهٔ علوم سياسى دانشگاه كووينز (بلفاست، ايرلند شمالى) ايدئولوژيهاى ليبراليسم، محافظه‌كارى، سوسياليسم، دموكراسى، ناسيوناليسم، فاشيسم، زيست‌بوم‌گرايى و فمينيسم را بررسى كرده‌اند. نوع پرداخت آنها متمايل به تأكيد بر جنبه‌هاى آموزشى و اجتماعى براى تدريس اين مباحث در دانشگاه است، نه جدالِ سياسى صِرف.

مطالب مرتبط