ماندن در وضعیت آخر


کتاب وضعیت آخر حاصل همۀ پژوهش‌ها و جست‌وجوهای سی‌سالۀ طبابت هریس به‌عنوان روان‌پزشک بود. شور و هیجان پیامد انتشار آن کتاب حکایت از تأثیر واقعی آموزه‌های آن داشت. پس از آن هزاران نامه از سوی افراد مختلف، از گروه‌ها و طبقات متفاوت جامعه و حرفه‌ها و عقاید گوناگون به او رسید که حاکی از تأثیر مثبت این دستاورد روان‌پزشکی است. نویسندگان نامه‌ها همچنین در پی اطلاعات و توضیحات بیشتر در آن باره بوده‌اند. مطالب کتاب حاضر پاسخی به آن پرسش‌هاست و نیز شامل پیشنهادهای شرکت‌کنندگان در سمینارهایی است که آن‌ها برگذار کرده‌اند.

مشاهده بخشی از کتاب

Staying OK
امی ب. هریس، تامس ای. هریس
اسماعیل فصیح
بیست و هشتم
۱۳۹۷ (چاپ اول، ۱۳۶۵)
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۳۸۴
‫‭978-964-7443-47-0

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: