علم شادکامی


شايد هر كس شادكامی را در چيزی ببيند اما همگان خواهان تجربۀ شادكامی و تكرار آن هستند. آيا شادكامی ژنتيكی است؟ آيا می‌توان زمان خوشی را طولانی كرد؟ آيا می‌شود همۀ عمر عاشق يك نفر باقی ماند؟ و بالاخره اين‌كه بزرگترين شادكامی دنيا چيست و چگونه می‌توان به آن رسيد؟

مغز انسان سازوكاری برای ايجاد خوشی و لذت دارد و می‌توان اين سامانۀ مغزی را تقويت كرد و گسترش داد.

مشاهده بخشی از کتاب

The Science of Happiness: How Our Brains Make Us Happy - and What We Can Do to Get Happier
اشتفان کلاین
نغمه صفاریان‌پور
اول
۱۳۹۴
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۳۶۰
978-600-7439-29-6
خوشبختی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: