تحلیل رفتار متقابل


نظریۀ «تحلیل رفتار متقابل» از سوی درمانگران و متخصصان گروه‌درمانی در بسیاری از مراکز روان‌درمانی و نیز در جلسات خصوصی برای درمان انواع اختلالات روانی، هیجانی و شخصیتی استفاده می‌شود. جذابیت فزاینده و توسعۀ فراوان این اصول و روش‌ها انگیزۀ نگارش این کتاب بوده است. دلیل عمدۀ امیدبخشی گسترده «تحلیل رفتار متقابل» در پر کردن فاصلۀ میان نیاز و وسیلۀ درمان روانی آن است که این روش در گروه‌ها بسیار ثمربخش بوده است. افراد گروه از جلسۀ اول شروع به تغییر کرده، خوب می‌شوند و رشد می‌کنند و اولین گام را برای رهایی از استبداد گذشته برمی‌دارند.

مشاهده بخشی از کتاب

Transactional Analysis
اریک برن
اسماعیل فصیح
سیزدهم
۱۳۹۸ (چاپ اول، ۱۳۸۸)
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۴۴۶
978-964-7443-51-7
روان‌درمانی گروهی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: