زوال عقل (دمانس): چگونه عزیزان مبتلا به دمانس را یاری و سرپرستی کنیم

AS_13835

75,000 تومان

مادرم بهترین دوستم بود و با وخامت اختلال آلزایمر او، آن صمیمیت و نزدیکی جای خود را به نفرت داد. زیرا درک کاملی از آنچه که بر او می‌گذشت نداشتم. در مراحل میانی و نهایی بیماری، درک احتیاجات مادر آسان‌تر بود. از آنجایی که پدرم خود را عاشقانه وقف پرستاری از مادر کرده بود، مراقبت از پدر و از همه مهم‌تر، پیدا کردن بهترین روش جهت حمایت از هردوی آنها را ضروری می‌دانستم. آرزوی من این بود که آگاهی بیشتری در مورد بیماری مادرم می‌داشتم و این تأسف مرا بر آن داشت تا خانواده‌هایی را که موقعیت و وضعیت مشابه دارند به‌وسیلۀ این کتاب یاری کنم. ممکن است خواندن این کتاب شما را به گریستن وا دارد. ممکن است آنچه با بیماری دمانس همراه است، شما را بترساند. یگانه امید من و همۀ کسانی که در انجام این پروژه مرا یاری کردند آن است که خانواده‌ها اشتباهات و موفقیت‌های ما را در نظر داشته و با آگاهی و آمادگی بهتر تیماردار عزیز خود باشند. ما امیدواریم که نظرات و توصیه‌ها و تجارب مطرح‌شده در این کتاب شما را در این آزمون و طی کردن این دوران دشوار کمک کند و پشتیبانی باشد تا کمتر احساس تنهایی کنید.

جزییات بیشتر

مادرم بهترین دوستم بود و با وخامت اختلال آلزایمر او، آن صمیمیت و نزدیکی جای خود را به نفرت داد. زیرا درک کاملی از آنچه که بر او می‌گذشت نداشتم. در مراحل میانی و نهایی بیماری، درک احتیاجات مادر آسان‌تر بود. از آنجایی که پدرم خود را عاشقانه وقف پرستاری از مادر کرده بود، مراقبت از پدر و از همه مهم‌تر، پیدا کردن بهترین روش جهت حمایت از هردوی آنها را ضروری می‌دانستم. آرزوی من این بود که آگاهی بیشتری در مورد بیماری مادرم می‌داشتم و این تأسف مرا بر آن داشت تا خانواده‌هایی را که موقعیت و وضعیت مشابه دارند به‌وسیلۀ این کتاب یاری کنم. ممکن است خواندن این کتاب شما را به گریستن وا دارد. ممکن است آنچه با بیماری دمانس همراه است، شما را بترساند. یگانه امید من و همۀ کسانی که در انجام این پروژه مرا یاری کردند آن است که خانواده‌ها اشتباهات و موفقیت‌های ما را در نظر داشته و با آگاهی و آمادگی بهتر تیماردار عزیز خود باشند. ما امیدواریم که نظرات و توصیه‌ها و تجارب مطرح‌شده در این کتاب شما را در این آزمون و طی کردن این دوران دشوار کمک کند و پشتیبانی باشد تا کمتر احساس تنهایی کنید.

ترجمه ازDementia Essentials: How to Guide a Loved One Through Alzheimer's or Dementia
نویسندهیان هال
مترجمترانه بهبهانی
نوبت چاپسوم
تاریخ نشر۱۴۰۰ (اول، ۱۳۹۶)
قطعرقعی
نوع جلدشومیز (جلد نرم)
تعداد صفحات۲۶۴
شابک978-600-8547-34-1
موضوعزوال عقل -- آلزایمر -- پرستاری و مراقبت
وضعیت نشرتجدید چاپ

نظرتان را بنویسید

زوال عقل (دمانس): چگونه عزیزان مبتلا به دمانس را یاری و سرپرستی کنیم

زوال عقل (دمانس): چگونه عزیزان مبتلا به دمانس را یاری و سرپرستی کنیم

مادرم بهترین دوستم بود و با وخامت اختلال آلزایمر او، آن صمیمیت و نزدیکی جای خود را به نفرت داد. زیرا درک کاملی از آنچه که بر او می‌گذشت نداشتم. در مراحل میانی و نهایی بیماری، درک احتیاجات مادر آسان‌تر بود. از آنجایی که پدرم خود را عاشقانه وقف پرستاری از مادر کرده بود، مراقبت از پدر و از همه مهم‌تر، پیدا کردن بهترین روش جهت حمایت از هردوی آنها را ضروری می‌دانستم. آرزوی من این بود که آگاهی بیشتری در مورد بیماری مادرم می‌داشتم و این تأسف مرا بر آن داشت تا خانواده‌هایی را که موقعیت و وضعیت مشابه دارند به‌وسیلۀ این کتاب یاری کنم. ممکن است خواندن این کتاب شما را به گریستن وا دارد. ممکن است آنچه با بیماری دمانس همراه است، شما را بترساند. یگانه امید من و همۀ کسانی که در انجام این پروژه مرا یاری کردند آن است که خانواده‌ها اشتباهات و موفقیت‌های ما را در نظر داشته و با آگاهی و آمادگی بهتر تیماردار عزیز خود باشند. ما امیدواریم که نظرات و توصیه‌ها و تجارب مطرح‌شده در این کتاب شما را در این آزمون و طی کردن این دوران دشوار کمک کند و پشتیبانی باشد تا کمتر احساس تنهایی کنید.