فرهنگ عامیانه انگلیسی - فارسی

در این فرهنگ، قصد مترجم علاوه بر معادل‌یابی و معادل‌گزینی واژگان و اصطلاحات انگلیسی، آموزش زبان عامیانهٔ فارسی بوده است. برخی از ویژگی‌های این فرهنگ به شرح زیر است:

نوع اجزاء کلام در کنار هر مدخل آمده است؛
حوزهٔ کاربرد واژه یا اصطلاح؛
شأن نزول و ریشهٔ لغت؛
معانی گوناگون لغات و اصطلاحات

جزییات بیشتر

در این فرهنگ، قصد مترجم علاوه بر معادل‌یابی و معادل‌گزینی واژگان و اصطلاحات انگلیسی، آموزش زبان عامیانهٔ فارسی بوده است. برخی از ویژگی‌های این فرهنگ به شرح زیر است:

نوع اجزاء کلام در کنار هر مدخل آمده است؛ 
حوزهٔ کاربرد واژه یا اصطلاح؛ 
شأن نزول و ریشهٔ لغت؛ 
معانی گوناگون لغات و اصطلاحات

ترجمه ازThe Dictionary of Contemporary Slang
نویسندهجاناتان گرین
مترجممحمدعلی مختاری اردکانی
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۸۶
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۵۹۶
شابک978-964-7443-40-1
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

فرهنگ عامیانه انگلیسی - فارسی

فرهنگ عامیانه انگلیسی - فارسی

در این فرهنگ، قصد مترجم علاوه بر معادل‌یابی و معادل‌گزینی واژگان و اصطلاحات انگلیسی، آموزش زبان عامیانهٔ فارسی بوده است. برخی از ویژگی‌های این فرهنگ به شرح زیر است:

نوع اجزاء کلام در کنار هر مدخل آمده است؛
حوزهٔ کاربرد واژه یا اصطلاح؛
شأن نزول و ریشهٔ لغت؛
معانی گوناگون لغات و اصطلاحات