فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی

شرح بیش از ۴۰۰۰۰ لغت مهم و اساسیِ زبان انگلیسی. اطلاعاتی که خوانندگان در هر مدخل کسب میکنند به شرح زیر است:

منشاء اولیهٔ لغات؛
ارتباط لغات با زبانهای گوناگون خانوادهٔ هند و اروپایی؛
چگونگی ابداع لغات؛
تحول املایی لغات طی دوران مختلف در زبانهای گوناگون؛
تحول معنایی لغات؛
تاریخ ورود لغات به زبان انگلیسی؛
بکارگیری لغات در متون مختلف (ادبی، دینی، و غیره)

جزییات بیشتر

شرح بیش از ۴۰۰۰۰ لغت مهم و اساسیِ زبان انگلیسی. اطلاعاتی که خوانندگان در هر مدخل کسب میکنند به شرح زیر است:

منشاء اولیهٔ لغات؛
ارتباط لغات با زبانهای گوناگون خانوادهٔ هند و اروپایی؛ 
چگونگی ابداع لغات؛ 
تحول املایی لغات طی دوران مختلف در زبانهای گوناگون؛ 
تحول معنایی لغات؛ 
تاریخ ورود لغات به زبان انگلیسی؛ 
بکارگیری لغات در متون مختلف (ادبی، دینی، و غیره)

ترجمه ازWord Origins: The Hidden Histories of English Words from A to Z
نویسندهجان آیتو
مترجمحمید کاشانیان
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۸۶
قطعوزیری
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۱۳۷۶
شابک964-7443-36-6
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی

فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی

شرح بیش از ۴۰۰۰۰ لغت مهم و اساسیِ زبان انگلیسی. اطلاعاتی که خوانندگان در هر مدخل کسب میکنند به شرح زیر است:

منشاء اولیهٔ لغات؛
ارتباط لغات با زبانهای گوناگون خانوادهٔ هند و اروپایی؛
چگونگی ابداع لغات؛
تحول املایی لغات طی دوران مختلف در زبانهای گوناگون؛
تحول معنایی لغات؛
تاریخ ورود لغات به زبان انگلیسی؛
بکارگیری لغات در متون مختلف (ادبی، دینی، و غیره)