درآمدی به فلسفۀ دین


آیا خدا وجود دارد؟ دربارۀ شر و رنج چه می‌توان گفت؟ ایمان چه ارتباطی با علم تجربی دارد؟ آیا حیات پس از مرگ حقیقت دارد؟ پرسش‌های مهمی از این دست، اساس موضوعات فلسفۀ دین را تشکیل می‌دهد. درآمدی به فلسفۀ دین، مفاهیم و موضوعات اساسی این شاخه از فلسفه را، از مناقشات سنتی تا مفاهیم نوین آن، مطرح می‌کند؛ موضوعاتی همچون وجود ذات الهی، نفس و تجربۀ دینی از دید ادیان مختلف، در این کتاب بررسی شده است.

مشاهده بخشی از کتاب

Introducing Philisophy of Religion
چاد مایستر
محمد یوسف‌ثانی
دوم
۱۳۹۷ (اول، ۱۳۹۵)
رقعی
گالینگور (جلد سخت)
۴۴۴
978-600-7439-47-0
دین - فلسفه - الهیات فلسفی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: